PUBLICYSTYKA / 2012 / ARTYKUŁY ROKU 2012

Podział ruchu tanecznego w Polsce stał się faktem

Dodano: 2012-01-07 | 09:42:14


Wczoraj, 6 stycznia 2012 roku, Prezydium ZG PTT na oficjalnej stronie PTT zamieściło "informację o sytuacji pomiędzy PTT, WDSF i WDC", którą przytaczamy w całości.


Kraków, 5 stycznia 2012 r.

Szanowni Państwo

Członkowie PTT


Sytuacja pomiędzy World DanceSport Federation a World Dance Council wzbudza wiele emocji, pojawia się wiele nieprawdziwych i nierzetelnych informacji, a nawet prób manipulacji.
W związku z powyższym Prezydium ZG Polskiego Towarzystwa Tanecznego przedstawia poniższą informację.

W przeszłości, przez kilkadziesiąt lat istniał jeden system w tańcu towarzyskim obejmujący IDSF i WD&DSC: pary amatorskie tańczyły w turniejach IDSF, zaś pary zawodowe w turniejach WD&DSC; sędziowie posiadający licencję IDSF sędziowali turnieje IDSF, a sędziowie posiadający licencję WD&DSC sędziowali turnieje WD&DSC i dodatkowo mogli uzyskać za zgodą IDSF prawo sędziowania poszczególnych turniejów IDSF oraz mieli skróconą drogę uzyskania licencji IDSF. Przez kilkadziesiąt lat rozwój i kariera taneczna tancerzy miały identyczny przebieg: najpierw rywalizacja i wielkie sukcesy w IDSF, następnie rywalizacja i wielkie sukcesy w WDC.

W roku 2007 powstaje WDC Amateur League, co powoduje w praktyce budowę dwóch rozłącznych systemów: z jednej strony IDSF-WDSF, z drugiej strony WDC. W zaistniałej sytuacji IDSF wielokrotnie podejmowało działania, mające na celu zbudowanie porozumienia pomiędzy IDSF i WDC.
Jednak w 2010 roku systemy WDSF i WDC przyjęły ostatecznie swoją odrębność. Oba systemy obejmują ruch amatorski i ruch zawodowy, posiadają własnych sędziów i odrębne przepisy.

WDSF ma status "international federation" i jest nominowany przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski na zasadzie wyłączności jako Światowa Federacja Sportu Tanecznego, która zajmuje się organizacją światowej rywalizacji w sporcie tanecznym. Jest to niezwykle ważne gdyż w większości krajów przepisy sportowe wiążą się istotnie z ruchem olimpijskim. Fakty, iż sport taneczny jest zaliczany przez MKOL do sportów uzupełniających i jest dyscypliną sportową w ramach World Games mają zasadnicze znaczenie w finansowaniu sportu tanecznego.

WDC ma status "limited company" i jest poza ruchem olimpijskim.

PTT przez ostatnie lata (w ramach porozumień z PZST i FTS) i w ramach swoich kompetencji oraz w granicach możliwości, które istniały nominowało PZST (członka WDC) na członka IPDSC, a następnie WDSF PD. Zapewniło to utrzymanie jedności tańca towarzyskiego w Polsce: nie było Amateur League, nie było podziału w ruchu zawodowym.

PTT poprzez członkostwo w WDSF na zasadzie wyłączności dla polskich federacji posiada m. in. wyłączność w zakresie:
  1. nominowania par i formacji do udziału w turniejach mistrzowskich, pucharowych i rankingowych WDSF;
  2. nominowania par do udziału w turniejach World Games;
  3. nominowania sędziów do uzyskania licencji sędziów WDSF;
  4. występowania z aplikacjami dotyczącymi uzyskania prawa organizacji turniejów mistrzowskich i pucharowych WDSF;
  5. występowania z aplikacjami dotyczącymi uzyskania prawa organizacji turniejów rankingowych WDSF.

PTT korzysta w pełni ze wszystkich wymienionych praw i poprzez swoich członków wypracowało dla Polski znaczącą pozycję w światowym sporcie tanecznym: PTT uzyskuje prawa organizacji wielu turniejów mistrzowskich, pucharowych i rankingowych, pary taneczne i formacje nominowane przez PTT zdobywają dla Polski wiele tytułów mistrzowskich i medali. Ten rozmiar i rozmach działalności organizacyjnej i niezwykle wysokie osiągnięcia par tanecznych i formacji tanecznych nominowanych przez PTT do udziału w światowej rywalizacji w sporcie tanecznym budują pozycję Polski w historii światowego sportu tanecznego i są nie do przecenienia.

Zarząd Główny PTT na zebraniu w Jeleniej Górze w dniu 2 września 2011 r. dokonał na podstawie analizy wyboru i PTT nadal pozostaje członkiem WDSF, co umożliwia m. in. udział par i formacji tanecznych, nominowanych przez PTT w światowej rywalizacji w sporcie tanecznym, w tym udział w WDSF: World, European Championships, World, European Cups.
Jest to przemyślana i odpowiedzialna decyzja, ponieważ to IDSF od roku 1997 a po zmianie nazwy ? WDSF jest Światową Federacją Sportu Tanecznego uznawaną przez MKOL.
Decyzja PTT o przynależności do WDSF skutkuje koniecznością respektowania na Mistrzostwach Polski PTT i FTS 2012 dyskwalifikacji, nałożonych przez WDSF, wynikających ze startu w turniejach niezarejestrowanych w Kalendarzu WDSF np. Imperial Championships., Disney Cup w Paryżu, UK Championships., ...

Reasumując

Istnienie dwóch systemów wymusza podjęcie przez każdego z tancerzy indywidualnej decyzji o przynależności do WDSF bądź do WDC.
Powyższe nie oznacza naruszenia wolności i praw człowieka i obywatela, a wręcz przeciwnie daje możliwość zdecydowania według własnego wyboru.

Prezydium ZG PTT


Źródło: oficjalna strona Polskiego Towarzystwa Tanecznego

Dziś jest
19 kwietnia 2024

KLUB KIBICA

LUDZIE TAŃCA, SYLWETKI