PUBLICYSTYKA / 2012 / ARTYKUŁY ROKU 2012

WDSF i światowe echa zakazu uczestnictwa

Dodano: 2012-02-08 | 13:50:11


Temat zakazu startów w turniejach dla par tanecznych wydany przez WDSF w ubiegłym roku wywołuje emocje nie tylko w naszym kraju. Twist Service otrzymał informację z Islandii o wyrokach tamtejszych sądów stwierdzających nieważność tych zakazów.


Gu?björn Sverrir Hreinsson

Witam Wszystkich,

z zadowoleniem chciałbym ogłosić, że sądy Islandzkiego Narodowego Komitetu Olimpijskiego uznały zakazy uczestnictwa w zawodach WDSF za nieważne. Jest to decyzja od której można się odwołać.

W sumie, w sądzie zostało wysłuchanych pięć takich przypadków, i dla wszystkich decyzja jest taka sama. Więcej podobnych spraw czeka na rozpatrzenie.

Uzasadnienie wyroku oparte zostało na argumentacji mówiącej, że indywidualne decyzje zawodników dotyczące startu w wybranych przez siebie zawodach mają pierwszeństwo przed potrzebami oraz decyzjami federacji sportowej do której zawodnicy należą.

Chciałbym szczególnie podziękować Jody Frease Meijer i Dagmar Sieberichs, za ich gotowość stawienia się w osobie świadków, oraz USA Dance za ich deklarację "wolności uczestnictwa" ("freedom to participate").Powyższa wiadomość w oryginale:


Gu?björn Sverrir Hreinsson

Cheers everyone,

Happy to annnounce that the Icelandic National Olympic Committee's judicial courts have judged the WDSF competition bans void in Iceland. This was a closed hearing so can't submit any identifiable data. The decision can still be appealed.

In total there were 5 cases heard and the court decision the same for all cases. More cases are pending.

The ruling was mostly based on the argument that athlete's needs for participating in events of their choice takes precedence over the needs of a sports federation to control the activities of their members in this way.

Thanks to Jody Frease Meijer and Dagmar Sieberichs to offer their assistance as witnesses and USA Dance for their "freedom to participate" declaration. I think they have it right head on.

Dziś jest
21 czerwca 2024

KLUB KIBICA


LUDZIE TAŃCA, SYLWETKI