PUBLICYSTYKA / 2011 / ARTYKUŁY ROKU 2011

Włoscy tancerze mogą tańczyć gdzie chcą, a my?

Dodano: 2011-11-13 | 17:59:08


Na stronach FIDS pojawiło się oświadczenie, wyjaśniające, że włoscy tancerze mogą teraz uczestniczyć w wybranych zawodach bez ograniczeń.


Na stronach włoskiej federacji tańca - Federazione Italina Danza Sportiva, członka World DanceSport Federation (WDSF), 9 listopada 2011 roku opublikowane zostało pismo WDSF podpisane przez Dyrektora Sportu WDSF Pana Marco Sietasa o nie zarejestrowaniu przez WDSF dwóch tegorocznych turniejów w Paryżu i odbytego już w Assen (Holandia).


Oryginalne pismo WDSF

On behalf of the WDSF Presidium, we kindly inform you that there is one event not registered by our WDSF Member Body in France and by WDSF:

WDC AL WORLD OPEN CHAMPIONSHIP - December 3-5, 2011, Paris (France).

And we also kindly inform you that there is one event not registered by WDSF:

DUTCH OPEN CHAMPIONSHIPS - November 11, 2011, Assen (The Netherlands).

Choosing to participate in the WDSF DanceSport system as described in the corresponding rules, codes, regulations and policies, carries with it an obligation to follow a set of other common rules, and to participate exclusively within that WDSF system.

The WDSF Presidium advises that athletes, Adjudicators, Chairmen and other officials are authorised to participate in all competitions listed in the "WDSF Competition Calendar" and posted on the WDSF website.

However, it is the responsibility of all athletes, Adjudicators, Chairmen and other officials to inform themselves regularly by checking these lists, in order to ensure that a competition they plan to enter or officiate in is currently listed as registered within the WDSF system. In case of doubt, please obtain confirmation in writing from WDSF or an WDSF National Member Body that a competition is registered within the WDSF system.

A competition that is not listed and registered by either WDSF or an WDSF National Member Body is presumed to be unregistered, and therefore is presumed to be outside the WDSF system. Athletes, Adjudicators, Chairmen and other officials who wish to continue to participate in the WDSF system should not participate in unregistered competitions. The WDSF Presidium may take action against any person or group associated with WDSF or an WDSF Member Body who take part in a unregistered competition in any whatever official capacity.


Best regards,
Marco Sietas WDSF Sports Director


Poniżej polskie tłumaczenie pisma WDSF

W imieniu Prezydium WDSF, uprzejmie informujemy, że zawody:

WDC AL WORLD OPEN CHAMPIONSHIP - Grudzień 3-5, 2011, Paryż (Francja)

nie są zarejestrowane przez Francuską Narodową Organizację Taneczną - członka WDSF, oraz WDSF.

A konkurs, DUTCH OPEN CHAMPIONSHIPS - Listopad 11, 2011, Assen (Holandia)

nie jest zarejestrowany przez WDSF.

Uczestnictwo w systemie WDSF DanceSport niesie za sobą zgodę na postępowanie zgodnie z zasadami, regulacjami i prawami, i co za tym idzie, udział wyłącznie w imprezach zarejestrowanych w systemie WDSF.

Prezydium WDSF zaleca aby tancerze, sędziowie oraz przewodniczący uczestniczyli we wszystkich zawodach umieszczonych w Kalendarzu Wydarzeń WDSF, a także pojawiających się na oficjalnej stronie WDSF.

Jest obowiązkiem tancerzy, a także sędziów, sprawdzanie czy zawody w których chcą uczestniczyć znajdują się w oficjalnym systemie WDSF. W przypadku wątpliwości, zalecane jest uzyskanie pisemnego potwierdzenia od WDSF lub krajowego oddziału WDSF, o znajdowaniu się wybranych zawodów w systemie WDSF.

Zawody które nie znajdują się na liście WDSF i nie są zarejestrowane przez WDSF lub krajowy oddział WDSF znajdują się poza systemem WDSF. Tancerze oraz sędziowie, którzy chcą uczestniczyć w zawodach w ramach WDSF nie powinni brać udziału w niezarejestrowanych zawodach. Prezydium WDSF będzie podejmowało kroki w stosunku do każdej osoby lub grupy związanej z WDSF lub krajowym oddziałem WDSF, którzy zdecydują się na uczestnictwo w niezarejestrowanych zawodach w jakimkolwiek oficjalnym charakterze.

Z poważaniem,
Marco Sietas Dyrektor Sportowy WDSF


Pod oryginałem i włoskim tłumaczeniem

na wyżej wspomnianej stronie FIDS zamieszczone zostało oświadczenie włoskiej federacji (będące pośrednio również odpowiedzią na list Prezydenta WDSF Pana Carlosa Freitaga, z 25 października 2011 r. - WDSF and Competitions In England), o treści:

N.B. La FIDS nel rispetto della legge italiana e delle disposizioni emanate dall'Autorit? Garante della Concorrenza e del Mercato, meglio nota come Antitrust, non imporr? restrizoioni ai propri tesserati.

FIDS będzie postępować w zgodzie z włoskim prawem dotyczącego niezależnych przedsięwzięć, szerzej znanego jako ustawa antymonopolowa. Co za tym idzie, nie będzie nakładać żadnych ograniczeń, tak jak w powyższym fragmencie (w orginale), na uczestnictwo w wybranych imprezach zarejestrowanych członków!


Z ostatniej chwili:

TWIST SERVICE nieoficjalnie dowiedział się, że również tancerze z Republiki Czeskiej mają prawo do swobodnego wyboru turniejów, w których pragną uczestniczyć!


Dziś jest
25 lutego 2024

KLUB KIBICA

LUDZIE TAŃCA, SYLWETKI