PUBLICYSTYKA / 2012 / ARTYKUŁY ROKU 2012

WDSF zakazy STOP!!!

Dodano: 2012-06-21 | 14:30:42


Doroczny WDSF General Meeting, czyli Walne Zebranie delegatów krajowych federacji skupionych w WDSF miał miejsce w miniony weekend (16-17 czerwca 2012) w Berlinie.


Jednym z ważniejszych - dla tancerzy - "owoców" obrad delegatów 64. federacji narodowych skupionych w WDSF jest wycofanie się przez Prezydium WDSF z restrykcji wobec par tanecznych, sędziów i działaczy uczestniczących w turniejach nie zarejestrowanych w kalendarzu WDSF (zakazanych przez WDSF).

Kontrowersyjna decyzja WDSF z ubiegłego roku, przy - niestety - aktywnym poparciu ZG PTT uczyniła wiele złego samym tancerzom, spowodowała podziały i wiele emocji, szczególnie u nas w Polsce. 


Prezes ZG PTT Pan Franciszek Witos, który wraz z Panem Waldemarem Ziomkiem(Sekretarzem ZG PTT) był delegatem PTT na General Meeting w Berlinie, w oficjalnym komunikacie zamieszczonym na stronach PTT w środę, 20 czerwca, informuje:

"Z przyjemnością informuję, że w trakcie odbywającego się w Berlinie w dniu 17 czerwca 2012 r. WDSF AGM zapadły bardzo istotne decyzje.

W wyniku bardzo burzliwej dyskusji - w której wypowiadali się delegaci wielu Federacji Krajowych, w szczególności delegaci Danii, USA, Niemiec, Polskiego Towarzystwa Tanecznego (Franciszek Witos, Waldemar Ziomek) i inni - Prezydium WDSF wycofało "Motion 1" zmierzający do dalszego ograniczenia praw Federacji Krajowych.

Nastąpiła także zmiana w sprawie konsekwencji wynikających z udziału pary tanecznej w "Non-registered event": Prezydium WDSF nie będzie zawieszało prawa udziału w rywalizacji sportowej WDSF dla pary, która weźmie udział w "Non-registered event"; przy czym Prezydium WDSF zaleca udział wyłącznie w rywalizacji w systemie WDSF.

Pary taneczne, które aktualnie mają zawieszone prawo udziału w rywalizacji sportowej WDSF mogą odzyskać to prawo. Przywrócenie prawa udziału w rywalizacji sportowej w systemie WDSF wymaga dwustopniowych działań:
a) para taneczna występuje do Federacji Krajowej o przywrócenie prawa udziału w rywalizacji sportowej w systemie WDSF,
b) Federacja Krajowa występuje do WDSF o przywrócenie parze prawa udziału w rywalizacji sportowej w systemie WDSF."


Oficjalny komunikat Prezydium WDSF w tej sprawie został również opublikowany na stronach WDSF w artykule: Understanding Restrictions.

Dziś jest
25 czerwca 2022

LUDZIE TAŃCA, SYLWETKI