PUBLICYSTYKA / 2014 / ARTYKUŁY ROKU 2014

Federacja Tańca Sportowego

FTS wyraża swoje stanowisko

Dodano: 2014-10-09 | 14:29:54


W nawiązaniu do artykułu "Sędziego: Być albo nie być" i korespondencją mailową w tej sprawie w imieniu Zarządu FTS informujemy, że ...


Zarząd FTS podjął uchwałę nr 40/2014 z dn. 07.07.2014:

"Zarząd FTS ustala ostateczny termin złożenia dokumentów niezbędnych do wpisania na listę sędziów FTS na rok 2015 na dzień 5.09.2014.

Wymagania:
  • złożenie formularza sędziego FTS (nie dotyczy przedłużenia licencji)
  • złożenie dokumentu potwierdzającego kwalifikacje sportowe (nie dotyczy sędziów skrutinerów i przedłużenia licencji )
  • udział w szkoleniu sędziowskim w dniach 17-18.10.2014
  • wniesienie opłaty licencyjnej zgodnej z cennikiem do dnia 15.10.2014
  • wniesienie opłaty za szkolenie sędziowskie do dnia 15.10.2014
Wymagane dokumenty należy przesłać do biura FTS.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia".


Uchwała jest opublikowana na stronie Federacji Tańca Sportowego http://www.fts-taniec.pl/. Dodatkowo w dniu 10.09.2014 r. opublikowany został komunikat dla sędziów.

Odpowiadając na postawione pytanie, wyjaśniamy że warunki określone w uchwale i otrzymana licencja sędziego FTS są ważne w ciągu całego 2015 roku i nie ulegną zmianie.

Osoby starające się o licencję sędziego WDSF spełniają odrębne warunki. FTS wnioskuje do WDSF o przyznanie licencji poszczególnym osobom (na zasadzie wyłączności posiadanego członkostwa w WDSF). WDSF przyznaje licencje i sędziów WDSF obowiązują przepisy i regulaminy WDSF.

Dodatkowo wyjaśniamy, że w zakresie nominacji osób do uzyskania licencji sędziego WDSF w roku 2014 FTS nominował wszystkie osoby, które spełniły warunki. Jeśli ktoś takiej licencji nie posiada jest to wynik osobistej decyzji tej osoby. W stosunku do niektórych osób Zarząd FTS pozostawił decyzję przyznania nominacji sędziowskich WDSF Walnemu Zjazdowi Delegatów FTS. Do czasu podjęcia decyzji przez Walny Zjazd Delegatów FTS pozostawiono wszystkich sędziów na liście WDSF. Do końca sierpnia br. osoby te korzystały z pełni praw sędziego WDSF, a niektórzy z nich sędziowali turnieje pod auspicjami WDSF. Ostatecznie Walny Zjazd Delegatów FTS podjął decyzję o nominacji tych osób na sędziego WDSF. Do każdej z ww. osób została wysłana korespondencja z informacją i terminem wpłaty opłaty licencyjnej. Podkreślamy, że w trakcie nominacji nie zostały postawione żadne dodatkowe warunki, a w szczególności nominacje na sędziego WDSF w roku 2014 nie wymagały posiadania licencji sędziego FTS. Jakiekolwiek inne stwierdzenia są nieprawdziwe.

Informujemy także, że Zarząd FTS rozumiejąc wyjątkowość sytuacji jaka zaistniała w 2014 roku wypełniał podjęte wcześniej zobowiązania i w maksymalny możliwy sposób zapewniał tancerzom i organizatorom warunki startów i organizacji turniejów.

W szczególności:
  • nominował na turnieje mistrzowskie WDSF pary taneczne, które uzyskały kwalifikacje w trakcie MP PTT i FTS 2014,
  • proponował organizatorom turniejów PTT, którzy próbowali wykorzystać struktury WDSF w trakcie organizacji potwierdzenie zaproszenia sędziów zagranicznych stawiając warunek uznania FTS za współorganizatora (taki warunek jest konieczny z punktu widzenia przepisów WDSF).

Mając na uwadze potrzebę budowania warunków sprzyjających rozwojowi tańca, Zarząd FTS kilkukrotnie zwracał się do Zarządu PTT z propozycją wypracowania wspólnych rozwiązań. Jak do tej pory brak pozytywnej reakcji ze strony PTT.

( - )
  • Franciszek Witos - Prezes FTS
  • Antoni Czyżyk - Wiceprezes FTS


Dziś jest
27 maja 2022

LUDZIE TAŃCA, SYLWETKI