PUBLICYSTYKA / 2014 / ARTYKUŁY ROKU 2014

Sędziego Być, albo nie być!

Sędziego: Być, albo nie być?

Dodano: 2014-09-26 | 22:05:37


Sędziowie tańca towarzyskiego stanęli w ostatnich dniach przed hamletowskim pytaniem: "Być, albo nie być?"


Skomplikowana sytuacja na polskiej scenie tańca towarzyskiego, jej rozłam, antagonizmy i powstanie dwóch organizacji "zarządzających" polskim ruchem tańca towarzyskiego, spowodowała że członkowie tychże organizacji pary taneczne, trenerzy, a szczególnie sędziowie, mają wiele obaw o swoje: Być, albo nie być!

Być, albo nie być, sędzią Polskiego Towarzystwa Tanecznego, czy Federacji Tańca Sportowego, a może jednego i drugiego stowarzyszenia łącznie? Sędziowie zastanawiają się, jedni dokonują zdecydowanych wyborów, inni chcą być po prostu sędziami w obu organizacjach, ale czy tak można? Stąd wątpliwości i obawy, na które większość środowiska sędziowskiego pragnie otrzymać jednoznaczną, wiążącą odpowiedź.


Sędziowie mają wątpliwości, dlatego pytają ...


Jak rozumieć informację:
 • ze strony Federacji Tańca Sportowego (FTS):

  Komunikat dla sędziów (10.09.2014)

  Zarząd FTS oświadcza, że przepisy sędziowskie FTS dotyczą wyłącznie działalności sędziów FTS w ramach prowadzonej przez FTS rywalizacji.
  FTS nie zamierza kwestionować uprawnień sędziowskich nabytych w innej organizacji.
  Ewentualne ograniczenia w korzystaniu z uprawnień sędziego FTS wynikać mogą wyłącznie z jego czynnego uczestniczenia w rywalizacji prowadzonej przez inną krajową organizację mającą charakter związku sportowego lub przez międzynarodową organizację nieuznawaną przez WDSF zgodnie z przepisami WDSF.

  W praktyce oznacza to, że na poziomie międzynarodowym decyzje podejmuje WDSF, na poziomie krajowym członek WDSF.
  W Polsce członkiem WDSF jest FTS:
  1. FTS uznaje, że uzyskanie licencji sędziego FTS nie ma związku z faktem bycia sędzią PTT (przynależność do PTT, które jest stowarzyszeniem nie może warunkować uzyskania licencji sędziego FTS);
  2. FTS nie powziął żadnych decyzji co do uznawania PTT za organizację wrogą względem WDSF, zatem na chwilę obecną sędzia FTS, który jest jednocześnie sędzią PTT może bez jakichkolwiek obaw sędziować turnieje PTT.

 • Zapytanie:

  Co powyższe oznacza w praktyce?
  "Na chwilę obecną" sędziowie opłacją licencję (koszt ok. 400 zł.), szkolenie sędziowskie (400 zł.) + koszty dojazdu i zakwaterowania.
  Co się stanie z tymi opłatami jeśli, "nagle" władze FTS-u, zmienią zdanie, przepisy, co do bycia sędzią i tu i tam? Na ile sędziowie mogą być spokojni o swoje prawa? • ze strony Polskiego Towarzystwa Tanecznego (PTT):

  Uchwała ZG PTT nr 83/2014 z dnia 5 września 2014 r.

  ZG PTT postanawia:
  1. W związku z działaniami Federacji Tańca Sportowego w stosunku do PTT, w tym bezprawnym przejęciem członkostwa w WDSF, Zarząd Główny PTT uznaje, że Federacja Tańca Sportowego jest organizacją działającą na szkodę Polskiego Towarzystwa Tanecznego.
  2. W konsekwencji sytuacji opisanej w pkt 1 niniejszej uchwały Zarząd Główny PTT uznaje każdą formę współpracy członków Polskiego Towarzystwa Tanecznego z Federacją Tańca Sportowego za działania na szkodę Polskiego Towarzystwa Tanecznego. Udział par w rywalizacji sportowej nie jest uznane za działającą na szkodę Polskiego Towarzystwa Tanecznego.
  3. W stosunku do członków, którzy nie zaprzestaną podjętej współpracy lub podejmą taka współpracę (działacze, sędziowie) z Federacją Tańca Sportowego w przyszłości, ZG PTT złoży do Głównego Sądu Koleżeńskiego wnioski o wykluczenie z Polskiego Towarzystwa Tanecznego na podstawie art. 6.ust 4 pkt 3 Statutu.
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.


  Uchwała ZG PTT nr 90/2014 z dnia 5 września 2014 r.

  ZG PTT postanawia, iż w związku z uznaniem w Uchwale ZG PTT nr 83/2014 Federację Tańca Sportowego za organizację działającą na szkodę Polskiego Towarzystwa Tanecznego:
  1. Dokonać zmiany Przepisów Sędziowskich poprzez dodanie w rozdziale XII pkt 5 o treści: „Od dnia 15.09.2014r., sędzia PTT nie może posiadać uprawnień sędziowskich innej ogólnopolskiej organizacji o takim samym lub podobnym profilu działania, działającej na szkodę PTT. Nabycie takich uprawnień jest jednoznaczne ze zrzeczeniem się przez sędziego uprawnień sędziowskich PTT.
  2. Wobec tych sędziów PTT, którzy nabyli ww. uprawnienia przed przyjęciem przedmiotowego zapisu, do dnia 15.09.2014 r. zostanie przeprowadzona weryfikacja uprawnień sędziowskich PTT, w oparciu o przedmiotowy zapis.
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.


 • Jak powyższe uchwały mają się do "Komentarza do decyzji ZG PTT" - umieszczonego na stronach PTT:

  Data publikacji: 16.09.2014 21:23, Rzecznik prasowy PTT:

  Informujemy, iż Zarząd Główny PTT nie zabrania swoim Członkom udziału w rywalizacji sportowej organizowanej przez inne organizacje, czy też pracy w komisjach sędziowskich na turniejach tańca organizowanych przez inne federacje. Zależy nam jednak na tym, aby sędziowie, którzy nabyli uprawnienia sędziowskie w PTT reprezentowali naszą organizację.Stawiamy Zarządom PTT i FTS

- w imieniu znaczącej grupy środowiska sędziów tańca towarzyskiego -
otwarte, zasadnicze, pytania:

 1. Co dla działaczy PTT jest ważniejsze: uchwała Zarządu Głównego PTT, czy komentarz zamieszczony przez rzecznika prasowego PTT?
  Można odnieść wrażenie, że jedno wyklucza drugie ...

 2. Czy sędziowie mogą mieć pewność, że ich prawa nabyte w którejkolwiek organizacji, nie zostaną im nagle odebrane (na skutek zmiany przepisów) w trakcie ważności licencji? Czy zostanie, w takim przypadku, zwrócona opłata licencyjna i koszty poniesione w związku z uczestnictwem w obowiązkowych szkoleniach sędziowskich?

 3. Czy w związku z cytowanymi uchwałami PTT, w sytuacji zawieszenia sędziego przez PTT w związku z zapisaniem się do "wrogiej organizacji", władze PTT uwzględnią i zwrócą koszty poniesione przez sędziów za uczestnictwo w obowiązkowym szkoleniu sędziowskim PTT, które odbyło się we wrześniu 2014 r.

 4. Czy sędziowie mogą bez obaw sędziować turnieje w PTT i w FTS-e, będąc na listach sędziów obu organizacji?Sędziowie tańca towarzyskiego, za pośrednictwem redakcji Twist Service, proszą władze Polskiego Towarzystwa Tanecznego i Federacji Tańca Sportowego o odpowiedź na postawione w artykule pytania.

O artykule i pytaniach środowiska sędziowskiego redakcja powiadomi członków Zarządów obu stowarzyszeń pocztą e-mailową.

Pozostaje nam czekać na oficjalne odpowiedzi ...

Dziś jest
8 grudnia 2021

LUDZIE TAŃCA, SYLWETKI