KLUB KIBICA / 2017 / LUTY

Marek Fiksa i Kinga Jurecka-Fiksa

Zakończyli turniejową karierę

Dodano: 2017-02-13 | 23:55:28


Marek Fiksa i Kinga Jurecka-Fiksa zakończyli turniejową karierę taneczną, ale z tańcem nie kończą ... nadal będą występować.


Marek Fiksa i Kinga Jurecka-Fiksa
foto: materiały redakcyjne


"Taniec to bardziej sztuka, niż sport." Może to dopiero początek ...

Dokładnie dzisiaj, trzynastego lutego, mija dwanaście lat od naszego wspólnego, pierwszego turnieju i to właśnie dzisiaj chcemy poinformować o zakończeniu naszej kariery turniejowej.

Z perspektywy czasu możemy powiedzieć, że mieliśmy mnóstwo szczęścia, trafiając na siebie, bo jesteśmy pokrewnymi duszami. Pierwszy etap naszej wspólnej drogi tanecznej opierał się na instynkcie, wyrażaniu siebie oraz na dzieleniu się miłością do tańca.

Kolejnym etapem była zaawansowana edukacja. Wtedy nauczyliśmy się solidnego fundamentu technicznego i mechanicznego, nabraliśmy świadomości ciała oraz zrozumieliśmy podstawy, aby móc rozwijać się jako tancerze.

Po kilku latach doszliśmy do kolejnego, fascynującego czasu, w którym zaczęliśmy eksplorować to wszystko, czego się nauczyliśmy. Szukaliśmy, zadawaliśmy mnóstwo pytań, rozwijaliśmy się na wielu płaszczyznach, czasami też błądziliśmy. Doprowadziło nas to do momentu, w którym zdaliśmy sobie sprawę, że chcemy czegoś więcej. Zaczęliśmy poszukiwać NASZEJ prawdy, kim jesteśmy i co chcemy przekazać.

Ostatni rok szczególnie uświadomił nam co jest najpiękniejsze i najbardziej wartościowe dla nas w tak wyjątkowej formie sztuki jaką jest taniec towarzyski: umiejętność tańczenia razem, komunikowania się poprzez ruch ciała do muzyki. Odwaga, aby wyrażać siebie doprowadziła nas do najpiękniejszych chwil na parkiecie.

Dziś dzielimy się swoim doświadczeniem i wiedzą z innymi, z przyjemnością sędziujemy ważne imprezy taneczne oraz pomagamy w kreowaniu wizerunku na parkiecie.

Nadal występujemy.

Dziękujemy!
Hans, Bryan, Carmen, Colin, Ruud, Richard, Tone, Jukka, Sergey, Melia, Graham, Michał
Mariola, Stanisława, Henryk, Kazimierz, Robert, Stefano, Janek, Irek
Chrisanne Clover, Ray Rose.


Dear all,

Exactly today, the 13th of February, it's been 12 years since we danced our first competition together and it is today that we want to announce our retirement from the competitive career.

From the distance of time we can say that we had a lot of luck in finding each other because we are soulmates. The first stage of our common dance path was based on instinct, purely expressing ourselves and sharing the love of dance.

The next step was an advanced education. This is when we learnt a solid foundation of technique and mechanics, we gained body awareness, and we understood the basics which enabled us to grow as dancers.

After a few years we came to the next fascinating chapter in which we explored all that we have learnt. We were searching, we've been asking a lot of questions, we were developing on many levels, sometimes we were making mistakes. All these experiences led us to the point, where we realized that we want something more. We started to search for OUR truth, for who we are and what we want to convey.

This last year especially we found, what is the most beautiful and most valuable to us in such a unique art form which is ballroom dancing: the ability to dance together, communicating through body movement to music. The courage we found to express ourselves has led us to the most beautiful moments on the dance floor.

Today we are sharing our experience and knowledge with others, we are happy to judge important dance events and assist in the creation of the image on the dance floor.

We are still performing.

Thank you!
Hans, Bryan, Carmen, Colin, Ruud, Richard, Tone, Jukka, Sergey, Melia, Graham, Michał.
Mariola, Stanisława, Henryk, Kazimierz, Robert, Stefano, Janek, Irek.
Chrisanne Clover, Ray Rose.

MAREKINGA

Dziś jest
21 czerwca 2024

KLUB KIBICA