PUBLICYSTYKA / 2014 / ARTYKUŁY ROKU 2014

Opinia prawna w sprawie PTT

Dodano: 2014-02-22 | 00:24:28


Kancelaria Adwokacka wyraża swoją Opinię Prawną, odpowiadając na postawione jej pytania "w związku z wnioskiem członków Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Tanecznego".


W dokumencie OPINIA PRAWNA, która została sporządzona w związku z wnioskiem członków Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Tanecznego - dr Wojciech Osipacz - udziela odpowiedzi na pytania:
  1. Kiedy rezygnacja z członkostwa w Zarządzie Głównym PTT staje się skuteczna?
  2. Czy uzupełnienie składu Zarządu Głównego PTT na skutek rezygnacji członka / członków następuje automatycznie, czy musi być poprzedzone głosowaniem, a jeżeli tak, to jaki organ, w świetle postanowień Statutu podejmuje decyzję?
  3. Czy Zarząd Główny PTT może skutecznie obradować w niepełnym składzie osobowym, określonym w Statucie Stowarzyszenia?

Z opinii prawnej dr Wojciecha Osipacza dowiadujemy się - między innymi, że:

Z uwagi na wygaśnięcie mandatów dwóch wybieralnych członków Zarządu Głównego PTT (w następstwie złożonych przez nich rezygnacji) skład osobowy Zarządu stał się mniejszy od jego minimalnego składu określonego w STATUCIE PTT (w chwili obecnej 5 zamiast 7 członków wybranych przez Walny Zjazd PTT), Zarząd stał się tzw. organem "kadłubowym".

Skutkiem działania w stowarzyszeniu "kadłubowego" organu stowarzyszenia jest niemożność działania tego organu za stowarzyszenie. Ewentualne działania przez niepełny organ nie wiążą nie tylko stowarzyszenia ale i osób trzecich, gdyż są działaniami konkretnych osób fizycznych pozbawionych w świetle treści art. 38 k.c. przymiotu organu osoby prawnej. Dotyczy to sytuacji, gdy organ powinien działać kolegialnie, a zatem gdy musi podjąć uchwałę.


Pełny tekst powyżej OPINII PRAWNEJ (skany):


Jest to kolejny głos w trwającej w ostatnich dniach dyskusji o uzdrowienie sceny tańca towarzyskiego w Polsce. Wcześniej swoje zdanie wyrazili:

Dziś jest
29 czerwca 2022

LUDZIE TAŃCA, SYLWETKI