PUBLICYSTYKA / WYBIERZ: / ARTYKUŁY 2015 ROKU

Sejm RP

Zmiany w polskim sporcie

Dodano: 2015-06-19 | 06:06:52


Na stronach Twist Service informowaliśmy o dokonanej przez Sejm RP nowelizacji ustawy o sporcie. Tym razem prezentujemy za portalem PrawoSportowe.pl analizę dokonanych w ustawie o sporcie zmian, a które mogą mieć wpływ również na organizację sportu sceny tańca towarzyskiego.


Zmiany w polskim sporcie

Łukasz Klimczyk »   17 czerwca 2015 | 10:11


Według mnie jedną z najdalej idących zmian w nowelizacji dotykającą na chwilę kilkanaście polskich związków sportowych jest dodanie art. 12 a i 12 b. Pierwszy ze wskazanych przepisów reguluje obowiązek polskiego związku sportowego w postaci przynależności do właściwej międzynarodowej federacji sportowej działającej w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim lub innej uznanie przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski, z wyłączeniem polskich związków sportowych działających w sporcie osób niepełnosprawnych, który uzyskał zgodę, o której mowa w art. 11 ust. 6 ustawy. Natomiast art. 12 b reguluje konkretną sankcję za niezrealizowanie w/w obowiązku. Mianowicie, gdy polski związek sportowy nie należy do właściwej międzynarodowej federacji sportowej wówczas staje się związkiem sportowym działającym w formie związku stowarzyszeń z dniem, w którym decyzja ministra właściwego do spraw kultury fizycznej stała się prawomocna. Użycie przez ustawodawcę słowa „staje się” powoduje obligatoryjne wszczęcie postępowania administracyjnego przez ministra, gdy zaistnieje w/w okoliczność.

Pełny tekst cytowanego artykułu na stronach - PrawoSportowe.pl ...


Łukasz Klimczyk

Łukasz Klimczyk
Aplikant Radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Opolu.
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Pracownik Kancelarii Prawa Gospodarczego i Sportowego Tomasz Dauerman, odpowiedzialny za kompleksową obsługę Klientów związanych ze sportem.Dziś jest
23 września 2023

KLUB KIBICA

LUDZIE TAŃCA, SYLWETKI