PUBLICYSTYKA / WYBIERZ: / ARTYKUŁY 2015 ROKU

Sejm RP

Zmiana ustawy o sporcie

Dodano: 2015-06-13 | 08:43:54


W piątek, 12 czerwca, Sejm RP przegłosował rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o sporcie.


Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o sporcie dotyczy między innymi:

  • rozszerzenia zakazu pełnienia funkcji członka zarządu polskiego związku sportowego przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą związana z realizacją polskiego związku sportowego jego zadań na osoby posiadające więcej niż 10% udziałów lub akcji w spółce kapitałowej,
  • doprecyzowania roli organu władnego rozpatrywać i zatwierdzać sprawozdania finansowe,
  • rezygnacji z zobowiązania do dołączania do wniosku o wyrażenie zgody na utworzenie PZS aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego,
  • konsekwencji nieposiadania przynależności do międzynarodowej organizacji sportowej dla danego sportu,
  • dofinansowania "Centralnego Ośrodka Sportu",
  • kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania orzeczeń lekarskich,
  • zwalczania dopingu w sporcie,
  • korzyści majątkowych w zamian za wpływ na wyniki zawodów,
  • konsekwencji niedostosowania do ustawy o sporcie kwalifikowanym.


Końcowe sprawozdanie z prac komisji nad nowelizacją ustawy o sporcie, przedstawił Przewodniczący sejmowej Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki, poseł Ireneusz Raś.

W wyniku głosowania 427. posłów głosowało za projektem ustawy o zmianie ustawy o sporcie.

O tym czy nowelizacja ustawy o sporcie wpłynie na zmiany na polskiej scenie tańca towarzyskiego - uzyskania praw polskiego związku sportowego przez FTS i pozbawienie tego prawa Polskiego Związku Tańca Sportowego (PZTSport) przekonamy się w najbliższej przyszłości.


Dziś jest
19 maja 2024

KLUB KIBICA

LUDZIE TAŃCA, SYLWETKI