KLUB KIBICA / 2014 / STYCZEŃ

PTT - PZTSport - FTS

Komu Mistrzostwa Polski?

Dodano: 2014-01-13 | 05:18:07


Nazwy "Mistrzostwa Polski" czy "Puchar Polski" są nazwami własnymi, których używanie we współzawodnictwie sportowym, z mocy ustawy o sporcie, przysługuje wyłącznie polskiemu związkowi sportowemu.


Na scenie sportu tanecznego - tańca towarzyskiego w Polsce temat nie jest nowy. Twist Service przed dwoma laty, na początku 2012 roku, w artykule Mistrzostwa (Polski ???) PTT i FTS sygnalizował ten temat.

Tym razem Polski Związek Tańca Sportowego (PZTSport) z siedzibą w Warszawie poinformował redakcję TWIST SERVICE o przysługującym temu Związkowi - z mocy art. 13 ustawy o sporcie, prawie wyłączności do używania nazw własnych:
  • "Mistrzostwa Polski",
  • "Mistrz Polski",
  • "Puchar Polski",
  • "reprezentacja Polski",
  • "kadra narodowa".
Jednocześnie PZTSport w swoim piśmie zwrócił uwagę, iż używanie (publikowanie) - w artykułach i newsach na portalu TWIST SERVICE - powyższych nazw własnych w odniesieniu do działalności podmiotów innych niż Polski Związek Tańca Sportowego jest nieuprawnione i narusza art. 13 ustawy o sporcie oraz wyłączne prawo, w tym zakresie, przysługujące Polskiemu Związkowi Tańca Sportowego - jako związkowi sportowemu działającemu w sporcie tanecznym.

Ponadto PZTSport wzywa redakcję do zaprzestania w przyszłości publikowania w/w nazw własnych na portalu Twist Service względem podmiotów innych niż Polski Związek Tańca Sportowego, np. "Mistrzostwa Polski PTT i FTS w tańcu towarzyskim".


Spór o nazewnictwo

- i nie tylko - pomiędzy Polskim Związkiem Tańca Sportowego, a Polskim Towarzystwem Tanecznym (PTT) ma długą historię, który jak dotąd nie został definitywnie rozwiązany, mimo iż Organ Nadzoru nad Polskim Towarzystwem Tanecznym, czyli Prezydent Miasta Krakowa, już w 2011 roku ".. wnosił o usunięcie stwierdzonych naruszeń ustawy o sporcie oraz dokonanie zmian w używanym nazewnictwie ..", a także stwierdził, że:

"władze PTT powinny dołożyć szczególnej staranności w zakresie używanego nazewnictwa reprezentujących PTT grup i usunąć ze wszystkich dokumentów wszelkie określenia dotyczące własnej reprezentacji, które mogłyby sugerować, że chodzi o reprezentację Polski, a także nie używać w dokumentach określeń takich jak "kadra narodowa", "reprezentacja Polski", do czego wyłączne prawo na mocy ustawy posiada Polski Związek Tańca Sportowego."

oraz, że:

"prawo używania nazw własnych: "Mistrz Polski", "Puchar Polski" - zgodnie z ustawą przysługuje wyłącznie polskim związkom sportowym, w tym Polskiemu Związkowi Tańca Sportowego i dlatego należy dokonać stosownych zmian nazewnictwa w tym zakresie."


PTT nie zastosowało się do ówczesnych zaleceń Organu Nadzoru i sprawa ma ciąg dalszy. W grudniu 2013 roku Organ Nadzoru wydał decyzję i "zwrócił się do Zarządu PTT i Głównej Komisji Rewizyjnej o usunięcie z dokumentów PTT (w tym ze strony internetowej) wszelkiego nazewnictwa, które narusza lub może sugerować naruszenie art. 13 ustawy o sporcie - w tym "Mistrzostwa Polski", "Puchar Polski" czy też nazewnictwa sugerującego powoływania kadry narodowej przez PTT i FTS."

Redakcja Twist Service zwróciła się zarówno do Prezydenta Miasta Krakowa jak i przedstawicieli władz PTT z prośbą o odniesienie się do poruszanej w artykule decyzji Organu Nadzoru z 12 grudnia 2013 roku. Jak dotąd nie otrzymaliśmy odpowiedzi.


Tematem respektowania zapisów art. 13

ustawy o sporcie zainteresowali się także prawnicy - eksperci prawa sportowego. Łukasz Klimczyk, na portalu PrawoSportowe.pl, w artykule "Mistrz Polski Mistrzowi Polski nierówny" pisze:

Sprawa niby prosta i oczywista. Jednak w dotychczasowej praktyce bardzo często spotykam się z oporem podmiotu trzeciego, który ma usunąć nazewnictwo naruszające lub mogące sugerować naruszenie art. 13 ustawy o sporcie. Tym bardziej, że postępowania toczą są przed organem nadzoru nad danym stowarzyszeniem (najczęściej bowiem są to stowarzyszenia), które nie posiadają fachowej wiedzy z zakresu stosowania ustawy o sporcie. Stosowanie tego rodzaju praktyk może również wprowadzać w błąd nie tylko startujących zawodników ale również i podmioty, które chcą wesprzeć finansowo organizowanie rzekomych Mistrzostw Polski.Spełniając rolę informacyjną i publicystyczną

Twist Service, jako dziennik internetowy, opisuje, promuje, recenzuje wydarzenia taneczne w Polsce i na świecie. Zawsze w takich wypadkach redakcja sięga do źródła, cytując - za źródłem - tytuły zawodów, turniejów tańca, czy innych wydarzeń tanecznych.

Cytując za źródłem, na pewno nie będziemy zmieniać nazw i tytułów zawodów, ale zawsze w przypadkach użycia zastrzeżonych ustawą o sporcie nazw własnych typu "Mistrzostwa Polski" czy "Puchar Polski" będziemy w widoczny sposób sygnalizować i wyjaśniać czytelnikom naszego dziennika istniejący - nie zamknięty jak dotąd - temat, do czasu aż uczestnicy ruchu tanecznego (sportu tanecznego) w Polsce zaczną respektować obowiązujące w tym zakresie prawo.


W tańcu sportowym w Polsce,

tylko i wyłącznie Polski Związek Tańca Sportowego, ma prawo do organizowania zawodów określanych jako: "Mistrzostwa Polski" oraz "Puchar Polski" i tylko polski związek sportowy ma prawo posługiwania się tymi nazwami własnymi względem organizowanych zawodów. Ponadto Polski Związek Tańca Sportowego jako jedyny podmiot ma prawo do wyboru kadry narodowej w dyscyplinie tańca sportowego i posługiwania się nazwą "reprezentacji Polski".


W bieżącym, 2014, roku Mistrzostwa Polski

w tańcu towarzyskim odbędą się w połowie marca w Warszawie, a miesiąc wcześniej, w połowie lutego - Puchar Polski. Oba turnieje - na zlecenie Polskiego Związku Tańca Sportowego - realizuje Polski Taniec S.A.

W świetle art. 13 ustawy o sporcie oraz decyzji Organu Nadzoru nad PTT - organizowane przez to Towarzystwo wespół z Federacją Tańca Sportowego w lutym 2014 roku w Ełku i w Elblągu "Mistrzostwa Polski PTT i FTS" - Mistrzostwami Polski nie są!PTT -PZTSport - FTSWarto wiedzieć:

Artykuł 13 ustawy o sporcie stanowi:

Art. 13. 1. Polski związek sportowy ma wyłączne prawo do:
1) organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski oraz o Puchar Polski w danym sporcie;
2) ustanawiania i realizacji reguł sportowych, organizacyjnych i dyscyplinarnych we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez związek;
3) powołania kadry narodowej oraz przygotowania jej do igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich, igrzysk głuchych, mistrzostw świata lub mistrzostw Europy;
4) reprezentowania tego sportu w międzynarodowych organizacjach sportowych.W Polsce w obszarze tańca towarzyskiego (sportu tanecznego) działają organizacje:Polski(e) związek(ki) sportowy(e) ...

Dziś jest
22 lutego 2024

KLUB KIBICA