PUBLICYSTYKA / 2014 / ARTYKUŁY ROKU 2014

Walne Zjazdy w PTT ...

Dodano: 2014-03-14 | 23:40:08


W niedzielę 16 marca, w Warszawie, odbędą się aż 3 (!!!) Walne Zjazdy PTT - dwa nadzwyczajne, jeden zwyczajny...


Walne Zjazdy PTT - nadzwyczajny zwołane zostały na wniosek Zarządu Głównego PTT (pierwszy w kolejności) oraz Głównej Komisji Rewizyjnej - drugi w kolejności. Niedzielny festiwal walnych zjazdów zakończy Walny Zjazd Sprawozdawczy PTT - zwołany przez Zarząd Główny.

Walny Zjazd PTT jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Czy niedzielne zjazdy zakończą "festiwal" wzajemnych oskarżeń, orzeczeń, wniosków organu nadzoru i sporów kompetencyjnych, a rozpocznie się budowanie silnej pozycji tańca towarzyskiego w Polsce i na świecie oraz współpracę (zjednoczenie) wszystkich organizacji zajmujących się tańcem towarzyskim - wiadomym stanie się już w niedzielę 16 marca br. Póki co prezentujemy listy i orzeczenia kierowane do delegatów (i nie tylko) - przez strony wewnętrznego konfliktu w PTT.

 

Franciszek Witos:

Stanisław Smoroń:


Czy orzeczenia Głównego Sądu Koleżeńskiego w przedmiocie zawieszenia prezesa Franciszka Witosa w prawach członkowskich oraz możliwości pełnienia funkcji we Władzach Stowarzyszenia zostały podjęte prawidłowo?

Główny Sąd Koleżeński:

Dziś jest
10 czerwca 2023

LUDZIE TAŃCA, SYLWETKI