PUBLICYSTYKA / 2011 / ARTYKUŁY ROKU 2011

Nadchodzi nowe!

Dodano: 2011-12-22 | 07:08:36


W odpowiedzi na restrykcje World Dance Sport Federation, ograniczanie udziału w uznanych turniejach, zastraszanie i wywieranie presji na tancerzach, sędziach i innych osobach powstaje w Polsce nowa organizacja taneczna o nazwie World Dance Polska (WDP).


World Dance Polska (WDP) to organizacja taneczna działająca pod auspicjami World Dance Council i współpracująca z Polskim Związkiem Tańca Sportowego (PZTSport) - organizacją, która zgodnie z ustawą o kulturze fizycznej i ustawą o sporcie kwalifikowanym jest polskim związkiem sportowym właściwym dla dyscypliny sportu ? sport taneczny.

Utworzenie World Dance Polska popiera wiele środowisk, tancerzy i klubów tanecznych w Polsce m. in: Mistrzowie Polski PTT i FTS w tańcach latynoamerykańskich Marek Fiksa z Kingą Jurecką-Fiksa, Sergey Kostecki z Małgorzatą Janczewską oraz Agustin Egurrola z Egurrola Dance Studio, Państwo Monika i Ireneusz Sulewscy z Akademią Tańca M&I Sulewscy, pary zawodowe Przemek Łowicki z Martiną Markową, Andrej Mosejcuk z Kamilą Kajak czy Radosław Hojsan z Małgorzatą Jabłońską.

Marek Sienkiewicz - Prezes Fundacji Rozwoju Tańca Polskiego mówi:
"Jesteśmy organizacją otwartą i przyjazną tancerzom. Przystąpić może do nas każdy, niezależnie od tego czy należy do innej organizacji tanecznej. Będziemy działać dla rozwoju i promocji TAŃCA, a naszym głównym celem jest stworzenie systemu rozwoju dla par tanecznych od przedszkolaka do zawodowca i zadbanie o profesjonalny i obiektywny poziom sędziowania np. poprzez wprowadzenie roli obserwatora sędziów na turniejach tańca."


LIST OTWARTY


Szanowni Państwo,
Tancerze, Nauczyciele tańca, Trenerzy, Sędziowie, Działacze,

Decyzje World Dance Sport Federation zabraniające udziału parom, sędziom i innym osobom w imprezach tanecznych spoza kalendarza WDSF naruszają art. 20 i 27 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i art. 31, 32 i 58 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
 
Nie może żadna organizacja międzynarodowa, tym bardziej uznana przez MKOl narzucać uchwał na terenie Polski, które są sprzeczne z Konstytucją RP i Ustawami. Nie może żadna organizacja, tym bardziej, jeśli jest uznana przez MKOl podejmować uchwał, które są sprzeczne z Uniwersalnymi Prawami wyższego rzędu. Jest to wbrew fundamentalnym zasadom i filozofii olimpijskiej!

Z punktu widzenia prawnego MKOl jest "międzynarodową organizacją pozarządową o celach niezarobkowych, działającą bezterminowo jako stowarzyszenie z osobowością prawną uznaną dekretem Szwajcarskiej Rady Federalnej z dnia 17 września 1981 r."

MKOl uznaje Międzynarodowe Federacje na zasadzie art. 26 Karty Olimpijskiej, ale nie nominuje ich i nie nadaje im WYŁĄCZNYCH praw organizacji światowej rywalizacji sportowej.

Misja i rola Międzynarodowych Federacji w Ruchu Olimpijskim to głównie ustanawianie kryteriów wybieralności na zawody Igrzysk Olimpijskich zgodnie z Kartą Olimpijską oraz przedkładanie tych kryteriów do zatwierdzenia przez MKOl. 122 sesja MKOl odrzuciła kandydaturę sportu tanecznego jako dyscypliny olimpijskiej na Igrzyska Olimpijskie aż do 2020 roku i niewielkie są szansę na przyjęcie w przewidywalnej przyszłości.

WDSF jest uznaną Międzynarodową Federacją MKOl, ale takie uznanie może być cofnięte, jeśli organizacja działa wbrew Fundamentalnym Zasadom Olimpijskim i Uniwersalnym Prawom Człowieka.

Na obecną chwilę zgodnie z ustawą o kulturze fizycznej polskim związkiem sportowym właściwym dla dyscypliny sportu ? sport taneczny jest Polski Związek Tańca Sportowego (PZTSport), czy się to komuś podoba czy nie. Jako polski związek sportowy ma w swojej kompetencji ustanawianie na terenie Polski przepisów współzawodnictwa sportowego, organizowanie współzawodnictwa sportowego, którego celem jest wyłonienie Mistrza Polski i zdobywcy Pucharu Polski oraz powoływanie kadry narodowej w dyscyplinie sportu - sport taneczny.

WDSF może określać zasady rywalizacji sportowej wewnątrz swojej organizacji, ale nie może nikomu zabraniać i podejmować sankcji za przynależność do innych organizacji i branie udziału w innych turniejach, festiwalach, konkursach, itp.

Niedługo wzięcie udziału w konkursie tańca w dyskotece będzie również objęte sankcjami jako niezgłoszone do kalendarza WDSF.(?!)

Wszelkie sprawy przynależności i wyłączności reprezentowania mogą być w sporcie kwalifikowanym regulowane JEDYNIE za pomocą kontraktów.

  • Tancerze nie dajcie się zwieść wielkim nazwom i szumnie brzmiącym uchwałom.
  • Każdy człowiek ma prawo do wolnego wyboru, do korzystania z dóbr kultury światowej (w tym kultury fizycznej), do korzystania ze sztuki i wolności zrzeszania się.
  • Za Wasze pieniądze to Wy decydujecie gdzie chcecie tańczyć.

Freedom to Dance!


Życzę Państwu, wszystkim tancerzom, ich rodzicom, trenerom i sędziom spokojnych, nastrojowych i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia, wielu sukcesów, radości, odwagi i mocy w osiąganiu zamierzonych celów w nadchodzącym Nowym Roku 2012.

Marek Sienkiewicz
Prezes Fundacji Rozwoju Tańca Polskiego1c383cd30b7c298ab50293adfecb7b18

Dziś jest
25 lutego 2024

KLUB KIBICA

LUDZIE TAŃCA, SYLWETKI