PUBLICYSTYKA / 2011 / ARTYKUŁY ROKU 2011

IDSF - Historia i przyszłość

Dodano: 2011-07-03 | 17:18:04


Kolejny sezon taneczny w Polsce dobiegł końca. Wielu tancerzy podzieli wakacyjny okres na odpoczynek, szkolenia i start w turniejach np. German Open w Stuttgarcie.


Tekst: Tomasz Rachwalski

Pozwolę sobie przy okazji ostatniego newsa pana Adama Socika przybliżyć tancerzom krótkie, ale w mojej ocenie ważne informacje dotyczące IDSF (Internationa Dance Sport Federation). Podczas pobytu dyrektora sportowego IDSF - pana Marco Sietasa w Warszawie w dniu 8 kwietnia 2011 r. sporządziłem parę notatek, którymi chciałem się teraz podzielić.


1. Przedstawienie historii, obecnej sytuacji i przyszłości IDSF.

IDSF kiedyś:

 • 1907 r. pierwsze zawody w tańcach LA – Nice, Francja.
 • 1909 pierwsze mistrzostwa w tańcach ST w Paryżu, Berlinie i Baden-Baden.
 • 10 grudnia 1935 r. w Pradze powstaje FIDA - Międzynarodowa Federacja Tańca dla Amatorów. Członkami - założycielami zostają: Austria, Czechosłowacja, Dania, Anglia, Francja, Niemcy, Holandia, Szwajcaria i Jugosławia.
 • 12 maja 1957 r. z inicjatywy Austrii, Danii, Wielkiej Brytanii, Włoch, Francji, Niemiec, Holandii i Szwajcarii powstaje ICAD – Międzynarodowa Rada Tancerzy Amatorów.
 • 7 lipca 1958 r. do ICAD dołączają Belgia, Norwegia, Szwecja i Jugosławia.
 • 22 września 1950 r. w Edynburgu powstaje ICBD – International Council of Ballroom Dancing (organizacja później znana jako WD&DSC, a od 2006 r. jako WDC).
 • rozdzielono kompetencje pomiędzy ICAD i ICBD – ICAD rządzi międzynarodowymi mistrzostwami tancerzy amatorów, a ICBD kieruje wyłącznie mistrzostwami tancerzy zawodowców.
 • rok 1992 – IDSF (ICAD) staje się częścią Głównego Związku Międzynarodowych Federacji Sportu w MKOL.
 • rok 1997 – IDSF na sesji MKOL w Lozannie zostaje w pełni uznany za międzynarodową federację sportową, co de facto oznacza reprezentowanie przez IDSF sportu tanecznego w ruchu olimpijskim.

IDSF dzisiaj:

 • ma jako członków 88 narodowych organizacji,
 • 66 członków jest uznawanych przez ich narodowe komitety olimpijskie,
 • mocno współpracuje z 3 organizacjami: WRRC-World Rock’n’Roll Confederation, IDO-International Dance Organisation oraz UCWDC-United Country Western Dance Council,
 • kooperuje z IPC - Międzynarodowym Komitetem Paraolimpijskim w zakresie sportu tanecznego na wózkach,
 • zmienia IPDSC na IDSF Professional Division,
 • ma 5 milionów tancerzy sportowych jako członków.

IDSF od roku 2012 (VISION 2012):

 • zmienia nazwę na World DanceSport Federation (WDSF),
 • wprowadza nową definicję sportu tanecznego, unifikuje ją poprzez nowe standardy sędziowania,
 • silnie promuje sport taneczny na wszystkich kontynentach jako coś globalnie dostępnego dla wszystkich ludzi bez względu na wiek,
 • poprzez swoje ustandaryzowane zasady gwarantuje bezinteresowne sędziowanie artystycznego sportu tanecznego,
 • sport taneczny staje się marką scalającą wszystkie inne formy tańca nieuznawane dotąd jako sport.


2. Propozycja nowego systemu sędziowania IDSF.


KONCEPCJA

IDSF chce w oparciu o system sędziowania stosowany przez ISU – Międzynarodową Unię Łyżwiarstwa (system mający aprobatę MKOL) stworzyć nowy, przejrzysty i obiektywny system oceniania zawodników. Dąży do tego, by system był lepiej rozumiany przez samych sędziów, ale także media i publiczność. Również tancerze i trenerzy powinni otrzymać czytelny i konstruktywny "feedback" na podstawie ocen sędziowskich.

Do tego potrzebne są następujące zmiany:
- ustalenie kryteriów oceny i ich jasnych definicji,
- ustalenie numerycznej skali oceniania,
- zmianę formatu zawodów,
- stworzenie stosownego oprogramowania i zakupu sprzętu (palmtopów),
- zmiana nastawienia psychicznego wszystkich współuczestników ruchu tanecznego (sędziów, trenerów, tancerzy, rodziców etc.).

SKŁADNIKI NOWEGO SYSTEMU

I. Punkty za komponenty programowe (PCS).
II. Główne potrącenia/odjęcia punktów.
III. Punkty za elementy techniczne (TES).


KOMPONENTY PROGRAMOWE – 5 KRYTERIÓW:

 1. PB – Posture, Balance, Coordination (postawa, równowaga, koordynacja).
 2. QM – Quality of Movement (jakość/wartość ruchu).
 3. MM – Movement to Music (ruch w muzyce).
 4. PS – Partnering Skill (umiejętność partnerowania/współpracowania).
 5. CP – Choreography and Presentation (choreografia i prezentacja).
 • PB - postawa i ciężar, linie ciała, kształty, design, trzymanie lub trzymania, pozycje i przejścia, równowaga (statyczna i dynamiczna oraz indywidualna i pary), koordynacja ruchu.
 • QM - akcje (główne/wspólne lub specyficzne tylko w danym tańcu), dynamiki (flow, weight, time, space).
 • MM - czas, tempo, struktura rytmiczna, frazowanie, czasowanie, muzykalność.
 • PS - fizyczne połączenie, komunikacje bez fizycznego połączenia, stosowność, efektowność, zwartość.
 • CP - dobrze zbalansowana/zrównoważona choreografia pod względem zawartości, przestrzeni, partnerowania i poziomu trudności, atmosfera, kreatywność, ekspresja, interpretacja.

Zrzut ekranu programu poniżej:


Przykład ocen sędziowskich

SKALA OCEN:

10   wybitny
9    prawie wybitny (ang. superior)
8    bardzo dobry
7    dobry
6    powyżej przeciętnej
5    przeciętny / średni
4    dostateczny
3    słaby
2    kiepski
1    bardzo kiepski

GŁÓWNE POTRĄCENIA / ODJĘCIA PUNKTÓW:

a. Utrata balansu (chwilowa, częsta)
b. Upadek
c. Opóźniony (w domyśle celowy) start
d. Zbyt wczesne zakończenie
e. Utrata połączenia (chwilowa, częsta / długa)
f. Tańczenie poza czasem (ang. out of time) – chwilowe, częste / długie
g. Zaprzestanie tańczenia (chwilowe, częste / długie)
h. Błąd / pomyłka (chwilowy, częsty).

ELEMENTY TECHNICZNE

FAZA 1 (ukończona) – wstępne testowanie oceniania komponentów programowych m.in. w finałach turniejów Grand Slam.
FAZA 2 – dalsze testowanie programu, w tym również na kongresach sędziowskich IDSF. Szersze zaangażowanie panelu ekspertów, by stworzyć ostateczną wersję programu wraz z jego komponentami.
FAZA 3 – edukacja i szkolenie sędziów IDSF, realizacja programu na turniejach Grand Slam, MŚ i wydarzeniach organizowanych przez MKOL.

Punkty za elementy techniczne (TES) zdaniem IDSF w przyszłości przyczynią się do technicznego zdefiniowania figur tanecznych, w tym figur obowiązkowych oraz ustalenia podstawowej wartości danej figury (poziomu trudności).MOIM ZDANIEM

Można oceniać, że nowy system oceny par jest dobry lub zły, że wniesie coś do obiektywności tańca lub nie. Wiem jedno - wprowadzenie tych zmian pozostaje w cieniu czegoś ważniejszego. Od kilku lat trwa nieustanna polityczna walka pomiędzy IDSF i WDC (lub jak kto woli: pomiędzy WDC a IDSF). Jej efektem jest m.in. stworzenie i promowanie przez IDSF (teraz już WDSF) Professional Division, a przez WDC – Amateur League.

Wydaje mi się, że tych, którzy za tym wszystkim nadążają, którzy śledzą ten konflikt od kilku lat jest w Polsce niewielu. Cała rzesza tancerzy i rodziców, trenerów i sędziów (w tym również moja skromna osoba) zapewne nie zdaje sobie sprawy i nie zna odpowiedzi na następujące pytania:
 1. W jakim kierunku podąży w najbliższych latach współpraca pomiędzy PTT a WDSF?
 2. Czy jest szansa (po ostatnim zawieszeniu PZST) na reaktywację i rozwinięcie w Polsce tanecznego ruch zawodowego? Kto się tym zajmie i jakie są plany?
 3. Jaki stosunek będzie mieć PTT do tancerzy - amatorów, tancerzy - zawodowców i sędziów/trenerów chcących współuczestniczyć zarówno w działaniach WDC jak i WDSF?

Mam nadzieję, że niebawem uzyskamy odpowiedzi na te pytania.
Tymczasem ... życzę przyjemnych wakacji!

Tomasz Rachwalski


Tomasz Rachwalski, Kraków - sędzia Polskiego Towarzystwa Tanecznego, członek Zarządu Okręgu Małopolskiego PTT, zawodowy tancerz, dyplomowany instruktor Tańca Sportowego, zawodowy instruktor Freestyle, właściciel Centrum Tańca PRIMA DANCE.Dziś jest
3 czerwca 2023

LUDZIE TAŃCA, SYLWETKI