PUBLICYSTYKA / 2013 / ARTYKUŁY ROKU 2013

Prezydium ZG PTT informuje

Dodano: 2013-08-21 | 11:38:54


W związku z orzeczeniem GSK PTT z dnia 6 sierpnia 2013 roku, w którym GSK PTT uznaje Franciszka Witosa - Prezesa ZG PTT winnym działania na szkodę PTT i orzeka karę zawieszenia w prawach członkowskich na okres 3 miesięcy i zakaz pełnienia funkcji we władzach Towarzystwa na okres 12 miesięcy Prezydium ZG PTT informuje, ...


Za oficjalną stroną Polskiego Towarzystwa Tanecznego z siedzibą w Krakowie publikujemy informację - odniesienie się Prezydium Zarządu Głównego do orzeczenia GSK PTT z dna 6 sierpnia 2013 roku.


Data publikacji: 20.08.2013 22:10, AC

Kraków 2013-08-19

Członkowie PTT
Szanowni Państwo


W związku z orzeczeniem GSK PTT z dnia 6 sierpnia 2013 roku, w którym GSK PTT uznaje Franciszka Witosa – Prezesa ZG PTT winnym działania na szkodę PTT i orzeka karę zawieszenia w prawach członkowskich na okres 3 miesięcy i zakaz pełnienia funkcji we władzach Towarzystwa na okres 12 miesięcy Prezydium ZG PTT informuje, że Prezes ZG PTT Franciszek Witos zaskarżył orzeczenie, ponieważ narusza ono zasady kompetencji pomiędzy organami Towarzystwa i jako naruszające Statut dotknięte jest wadą nieważności.

GSK w swoim orzeczeniu podaje następujące powody określające działanie na niekorzyść Towarzystwa:
a) brak budżetu Towarzystwa na rok 2013,
b) nieaktualny wpis w KRS,
c) małą ściągalność wpłat z Okręgów PTT,
d) brak uchwał ZG PTT w sprawie przekazania członkostwa WDSF na rzecz FTS-u,
e) utrudnianie pracy GSK PTT,
f) lekceważący stosunek do GSK PTT.

Wskazane ww. powody (pkt. a - d) dotyczą działań ZG PTT, a rozpatrywanie wniosku złożonego przez skarżących jest próbą przejęcia kompetencji Głównej Komisji Rewizyjnej PTT, wbrew woli GKR PTT.
Stanowi to po raz kolejny naruszenie Statutu PTT przez GSK PTT.

W odwołaniu od orzeczenia GSK wykazano, że nie zaistniał spór personalny pomiędzy Prezesem ZG PTT, a wnioskodawcami, oraz że wyspecyfikowane w pkt. a - d działania dotyczą działań całego Zarządu, a nie Prezesa, zaś wykazane w pkt. e - f działania są subiektywnym odczuciem i bez przeprowadzenia postępowania dowodowego obu stron nie mogą być podstawą do orzekania o odpowiedzialności.
Dodatkowo, w odwołaniu wykazano, że GSK PTT tworzy dla ZG PTT obowiązki, które nie istnieją (pkt. a-d).

Szerokie wyjaśnienie i uzasadnienie zawierają załączone do niniejszej informacji:

Prezydium ZG PTT


Komentarze: 77 Ostatnio dodany: 2013-09-12 | 13:56

Dziś jest
7 października 2022

LUDZIE TAŃCA, SYLWETKI