PUBLICYSTYKA / 2013 / ARTYKUŁY ROKU 2013

Polskie Towarzystwo Taneczne z siedzibą w Krakowie

GSK orzeka na niekorzyść ZG PTT

Dodano: 2013-06-26 | 23:18:32


Główny Sąd Koleżeński Polskiego Towarzystwa Tanecznego z siedzibą w Krakowie orzeka: Zarząd Główny PTT podjął uchwałę niezgodną z przepisami prawa oraz wydał postanowienie o zakazie pełnienia funkcji we władzach PTT przez Pana Franciszka Witosa.


Główny Sąd Koleżeński PTT w składzie:
  • przewodniczący - Stanisław Smoroń
  • protokolant - Małgorzata Szyda
  • członek - Waldemar Wielgosz,
w dniu 25 czerwca 2013 roku wydał:
  • orzeczenie w sprawie: "Marta Błach i Janusz Biały - o uchylenie Uchwały ZG PTT Nr 51/2012 z dnia 20.04.2012 r. wraz z załącznikiem." oraz
  • postanowienie w sprawie: "Marta Błach i Janusz Biały - O adekwatne ukaranie Franciszka Witosa, będącego Prezesem ZG PTT za działanie na szkodę Polskiego Towarzystwa Tanecznego."

W przypadku orzeczenia GSK orzekł, że Uchwała ZG PTT Nr 51/2012 jest niezgodna z przepisami prawa, albowiem:
"... nie można nikomu zabronić prawa swobodnego stowarzyszania się i przynależności do innych stowarzyszeń o podobnym profilu działalności oraz z korzystania w pełni z praw członkowskich stowarzyszenia. Nikt też nie może ponosić ujemnych konsekwencji z powodu przynależności do stowarzyszenia lub pozostawania poza nim.

Zarząd Główny PTT podejmując uchwały jest zobowiązany do przestrzegania prawa."


Natomiast postanowienie "O adekwatne ukaranie Franciszka Witosa, będącego Prezesem ZG PTT ..." GSK uzasadnił:
"W związku z zarzutami w stosunku do obwinionego, które po potwierdzeniu mogą skutkować wnioskami do organu nadzoru, GSK stosuje środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego zakazu pełnienia funkcji we władzach PTT do czasu rozstrzygnięcia sprawy w celu zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania oraz w celu niedopuszczenia do działań, których kontynuowanie może przynosić dalszą szkodę stowarzyszeniu. ..."


Źródło: Polskie Towarzystwo Taneczne Okręg LubelskiDalszy ciąg ma sprawa:

"Janusz Biały przeciwko Zarządowi Głównemu PTT, reprezentowanemu przez prezesa Zarządu Głównego PTT Pana Franciszka Witosa", która była rozpatrywana przez GSK I Instancji na posiedzeniu w dniu 22 maja 2013 roku, a która dotyczyła uchylenia uchwał ZG PTT nr 33-58/2013.

Główny Sąd Koleżeński PTT II Instancji w składzie:
  • przewodnicząca - Danuta Markiewicz-Trylska
  • protokolant - Piotr Frydrych
  • członek - Joanna Kowalska
na posiedzeniu w dniu 13 czerwca 2013 roku - oddalił odwołanie (ZG PTT) w całości uznając, że nie ma ono uzasadnionych podstaw.


Ponadto w dniu 20 czerwca 2013 roku GSK PTT wezwał Zarząd Główny PTT do natychmiastowego wykonania prawomocnego orzeczenia Głównego Sądu Koleżeńskiego PTT.Od redakcji:

Zmieniliśmy pierwotny tytuł niniejszego artykułu z "GSK przeciw ZG PTT" na "GSK orzeka na niekorzyść ZG PTT", gdyż pierwszy tytuł sugerował, iż Główny Sąd Koleżeński jest stroną w sprawie, co jest nieprawdą. Stronami są: Marta Błach i Janusz Biały przeciwko ZG PTT. Aktualny tytuł oddaje - sądzimy - meritum tej sprawy.Źródło:Dziś jest
7 października 2022

LUDZIE TAŃCA, SYLWETKI