PUBLICYSTYKA / 2013 / ARTYKUŁY ROKU 2013

Szymon Kalinowski & Grażyna Grabicka

Zawieszenia, odwieszenia

Dodano: 2013-05-10 | 16:30:00


Od sezonu 2011/2012 Polski Taniec Towarzyski, a Polskie Towarzystwo Taneczne w szczególności, ze zdwojoną siłą przeżywa okres "walki" o federacyjną / organizacyjną wyłączność na polskiej scenie tańca towarzyskiego działając metodami typu: zawieszenie - resumpcja zawieszenia ... znów zawieszenie ...?!


Szymon Kalinowski & Grażyna Grabicka
foto: Iza Marszalewska - FotoMrufwka


Ostatni zakaz miał miejsce 6 kwietnia 2013 roku, kiedy to ZG PTT podjął uchwały nr 33 - 58/2013 o treści:

"ZG PTT postanawia skierować do właściwego terytorialnie sądu koleżeńskiego sprawę udziału tancerza – zawodnika (imię i nazwisko) w Mistrzostwach Polski w Mikołajkach w marcu 2013 r. Jednocześnie na podstawie § 17 pkt. 3 Załącznika do uchwały ZG PTT nr 51/2012 z dn. 20.04.2012 r. wprowadza tymczasowy zakaz udziału przez ww. tancerza – zawodnika w zawodach organizowanych przez PTT lub z upoważnienia PTT przez inny podmiot. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.” 

Uchwały nr 33 - 58/2013 odnosiły się do tancerzy - zawodników:
 1. Andrzeja Suchockiego
 2. Natalii Piecewicz
 3. Natalii Krzystoszek
 4. Aleksandra Hołod
 5. Marka Kosatego
 6. Pauliny Glazik
 7. Łukasza Tomczaka
 8. Aleksandry Jurczak
 9. Grażyny Grabickiej
 10. Szymona Kalinowskiego
 11. Pawła Kostrzewy
 12. Martyny Lewandowskiej
 13. Krystiana Koszuckiego
 14. Laury Kaczmarczyk
 15. Mateusza Foksowicza
 16. Weroniki Wendrowskiej
 17. Jerzego Ciba
 18. Agnieszki Ciba
 19. Marcina Świniarskiego
 20. Agnieszki Chmielewskiej
 21. Michała Gabriela
 22. Karoliny Zgutczyńskiej
 23. Dominika Rudnickiego - Sipajło
 24. Adrianny Łojszczyk
 25. Wojciecha Plesa
 26. Julii Częczek

Na stronach Twist Service nie poświęcaliśmy tym uchwałom szczególnej uwagi - zdawkowo zauważając ich podjęcie przez ZG PTT przy okazji artykułu o WDSF Mistrzostwach Europy Amatorów Standard - Aarhus 2013, jednak 1 maja 2013 roku w Szubinie odbył się VI Festiwal Tańca, w trakcie którego rozegrano turniej z cyklu Grand Prix Polski Dorosłych Standard. Uczestnikami turnieju GPP była para (tancerze - zawodnicy) z "tymczasowym zakazem udziału w zawodach ... " - Szymon Kalinowski & Grażyna Grabicka (zajęli wówczas 3. miejsce).

Ponieważ udział Szymona Kalinowskiego i Grażyny Grabickiej w turnieju GPP w Szubinie kłócił się z wyżej cytowanymi uchwałami ZG PTT, a na stronach PTT nie było, i nadal nie ma (do 10 maja 2013 r. godz. 16:30), żadnej oficjalnej informacji  o ewentualnych zmianach uchwał o zawieszeniach, zaś turniej w Szubinie odbył się jakby nic się nie stało, przy obecności w panelu sędziowskim 7. członków Prezydium i Zarządu Głównego PTT, z Prezesem PTT na czele(?!) - redakcja Twist Service zwróciła się do ZG PTT z prośbą o wyjaśnienie tej kuriozalnej sytuacji.


W odpowiedzi i jednocześnie wyjaśnieniu nadesłanym 8 kwietnia przez Sekretarza Prezydium PTT Pana Antoniego Czyżyka - za którą dziękujemy - czytamy:

"W nawiązaniu do korespondencji mailowej otrzymanej w dnia 02.05.2013 roku informuję, że w dniu 27.04.2013 roku ZG PTT dokonał reasumpcji Uchwał ZG PTT nr 33 - 58/2013 z dnia 6 kwietnia 2013 roku.
W związku z powyższym Zarząd Główny PTT:
 • wycofuje tymczasowy zakaz udziału tancerza - zawodnika w zawodach organizowanych przez PTT lub z upoważnienia PTT przez inny podmiot i odstępuje od skierowań spraw do sądów koleżeńskich,
 • występuje do tancerzy - zawodników wymienionych w uchwałach ZG PTT nr 33-58/2013 z dnia 6 kwietnia 2013 roku o przesłanie wyjaśnień w sprawie swojego udziału w Mistrzostwach Polski w Mikołajkach w dniach 23-24.03.2013 r. listownie na adres Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Tanecznego, ul. Ofiar Dąbia 4, 31-566 Kraków, w terminie do 24 maja 2013 roku,
 • ponownie rozpatrzy sprawę startu w Mistrzostwach Polski w Mikołajkach w dniach 23-24.03.2013 r. w dniu 27 maja 2013 roku."

Pytaliśmy również:

Czy w świetle dotychczasowych działań PTT - podejmującego uchwały i opinie zakazujące startu parom, tancerzom zrzeszonym w PTT i FTS w turniejach organizowanych przez członków organizacji innych niż PTT, FTS i WDSF – przewidywane są kolejne zakazy np. startu polskich par w Festiwalu Tańca w Blackpool, który rozpocznie się 24 maja br.?

Odpowiedź brzmi:

"Ponadto informuję, że PTT nie przewiduje zakazu startu polskich par w Festiwalu Tańca w Blackpool."


P.S.

Trudno nie zadać pytania - Czy wyjaśnienie, publikacja, na stronach PTT tak istotnych dla społeczności tanecznej informacji, uchwał, wymaga aż tak wielkiego wysiłku, że ... się ich w ogóle nie publikuje ?!  Dziś jest
7 października 2022

LUDZIE TAŃCA, SYLWETKI