PUBLICYSTYKA / 2010 / I PÓŁROCZE

PTT - pytania bez odpowiedzi ...

Dodano: 2010-02-25 | 00:55:00


Niestety, mimo obietnicy udzielenia odpowiedzi na pytania zadane przez redakcję Twist Service, Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Tanecznego Pan Franciszek Witos nie udzielił informacji zwrotnej.


W dniu 9 lutego 2010 roku, za oficjalną stroną Polskiego Towarzystwa Tanecznego (taniec.pl), zamieściliśmy na Twist Service informację o zwołaniu na dzień 11 kwietnia 2009 roku, w Warszawie, Walnego Sprawozdawczego Zjazdu PTT i Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu PTT.

W związku z powyższymi Zjazdami redakcja Twist Service skierowała w dniu 10 lutego br. do Prezesa ZG PTT Pana Franciszka Witosa prośbę o udzielenie informacji:

Odnośnie Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu PTT, zadaliśmy pytania:

  1. jakiego rodzaju zmiany w statucie PTT nakazał sąd?
  2. jaki jest to sąd - rejestrowy, cywilny, czy inny?
  3. jakiego rodzaju działania, czynności, wnioski PTT były przedmiotem rozpatrywania przez sąd, które skutkują koniecznością zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu PTT?

Ponadto spytaliśmy:

  • jakie projekty uchwał programowych będą przedmiotem debaty delegatów na w/w Zjazdy PTT?
  • czy w obradach obu Walnych Zjazdów mogą uczestniczyć w charakterze obserwatorów członkowie zwyczajni i wspierający PTT – nie będący delegatami na Zjazd, przedstawiciele mediów, osoby zainteresowane działalnością PTT nie będące jego członkami?
Zobacz: Walny Sprawozdawczy i Nadzwyczajny Zjazd PTT

Redakcja Twist Service, mimo przypomnienia, nie doczekała się odpowiedzi na wyżej postawione pytania.

Z wiedzy jaką Twist Service posiada w tym zakresie wynika, że Sąd Rejestrowy odrzucił wniosek/ki (???) PTT - między innymi - o dokonanie wpisu nowych władz PTT wybranych ponad rok temu, 10 stycznia 2009 roku, podczas Walnego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego PTT, który miał miejsce w Krakowie?!

Na "starej" stronie PTT widnieje nadal komunikat z dnia 14 stycznia 2009 roku informujący: "Wybrano nowe władze w osobach:". Poniżej zrzut ekranu wspomnianego komunikatu.


Zarząd PTT wybrany 10.01.2009 r.

W zakładce ZARZĄD na stronie PTT (taniec.pl) podany jest skład Prezydium Zarządu Głównego i trzech komisji: Głównej Komisji Rewizyjnej, Głównego Sądu Koleżeńskiego i Komisji d/s Kontaków Zagranicznych. Na żadnej ze stron witryny PTT nie podano składu osobowego całego Zarządu Głównego PTT.

I na koniec Krajowy Rejestr Sądowy.
Polskie Towarzystwo Taneczne zapisane jest pod nr KRS 0000060182.
Kto reprezentuje PTT wg Krajowego Rejestru Sądowego, można zapoznać się na stronie internetowej www.krs-online.com.pl (stan na dzień 23 marca 2009 roku).

Z pobieżnej analizy powyższych zapisów wynika, że są rozbieżności. Możemy domniemać, że skoro od czasu ubiegłorocznych wyborów w PTT, nie zostały zarejestrowane w KRS-ie aktualne władze Polskiego Towarzystwa Tanecznego, to wybrany ponad rok temu Zarząd Główny nie ma możliwości podejmowania ważnych decyzji i prowadzenia rozmów, np. w sprawie związku sportowego, albowiem do tego typu działań konieczne jest przedstawienie aktualnych dokumentów (między innymi - odpis KRS) potwierdzających reprezentację Towarzystwa na zewnątrz.


Zarząd Główny PTT milczy nie chcąc udzielić rzeczowej odpowiedzi na ważne pytania, więc środowisko taneczne skazane jest na pozostawanie w sferze domysłów i pytań bez odpowiedzi.

Z drugiej strony zastanawiające jest, że po publikacji na Twist Service w dniu 7 lutego br. tekstu o "CENZURZE w PTT?!" już po dwóch dniach, 9 lutego br., Zarząd Główny PTT zredagował odpowiedź na poruszony w artykule temat (opublikowaną na stronie taniec.pl w dniu 13 lutego b.r.), mimo że nie padło w tej sprawie zapytanie.

Prezes ZG PTT Pan Franciszek Witos wyjaśnienia w temacie "Cenzura w PTT?!" rozpoczyna następująco:

"Szanowni Państwo
W ostatnim czasie na dwóch stronach internetowych wymieniane są opinie na tematy związane z Kalendarzem PTT i Centralną Bazą Danych PTT. W demokracji oczywiście wszelkie dyskusje są wskazane, jeśli jeszcze prowadzą do konstruktywnych wniosków to są bardzo użyteczne. W omawianym przypadku, niestety treść opinii wskazuje, że dla większości wypowiadających się osób są to tematy nieznane. Jestem zdziwiony, że brak znajomości tematu nie stanowi przeszkody w wydawaniu opinii; szkoda również że czasem ignorancja jest maskowana tupetem i populizmem."

Wygląda na to, że lepiej będzie, gdy ważne sprawy dotyczące środowiska tanecznego pozostaną "dla większości ... (jako) tematy nieznane.". Tylko, czy również wówczas nasza "ignorancja (będzie) maskowana tupetem i populizmem."?!Post Scriptum
Wybitny socjolog Manuel Castells twierdzi, że istota współczesnej władzy nie zawiera się w zorganizowanym aparacie represji i przemocy, lecz w procesach komunikacji, które kształtują społeczną świadomość.


Nowe media ułatwiają organizowanie niezależnych sieci komunikacji, a osłabiają rolę władzy centralnej – wyjaśnia Michał Danielewicz.

(Zaczerpnięte z raportu "Młodzi i media – nowe media a uczestnictwo w kulturze", sporządzonego przez Mirosława Filiciaka, Michała Danielewicza, Mateusza Halawy, Pawła Mazurka i Agaty Nowotny na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.)

Dziś jest
7 sierpnia 2022

LUDZIE TAŃCA, SYLWETKI