PUBLICYSTYKA / 2014 / ARTYKUŁY ROKU 2014

Organ nadzoru kontra PTT

Dodano: 2014-06-04 | 07:19:36


O działaniach i orzeczeniach Głównego Sądu Koleżeńskiego PTT informowaliśmy na bieżąco na stronach Twist Service. Przedstawiamy - ciąg dalszy konfliktu - stanowisko Prezydenta Miasta Krakowa "o podjęciu działań nadzorczych w stosunku do Głównego Sądu Koleżeńskiego Polskiego Towarzystwa Tanecznego w związku z naruszeniem prawa."


W piśmie Prezydenta Miasta Krakowa, z dnia 23 maja 2014 r., czytamy miedzy innymi:

"W odpowiedzi na pismo z dnia 21.03.2014 r. skierowane do Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie podjęcia działań nadzorczych w stosunku do Głównego Sądu Koleżeńskiego Polskiego Towarzystwa Tanecznego działającego z rażącym naruszeniem prawa, a usankcjonowanych przez Walne Zgromadzenie - Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa działając w imieniu Prezydenta Miasta Krakowa jako organu nadzorującego stowarzyszenia uprzejmie informuje, że na podstawie posiadanej dokumentacji dotyczącej naruszenia prawa przez GSK PTT, po przeanalizowaniu całokształtu dotychczasowych orzeczeń GSK, organ nadzoru postanowił skierować do Sądu wniosek w sprawie nieprawidłowych działań GSK dotyczących orzeczeń, które zostały podjęte z naruszeniem statutu i Regulaminu Sądów Koleżeńskich PTT...

Ponadto organ nadzoru prowadząc postępowanie nadzorcze stwierdził, że Statut PTT jest niezgodny z ustawą Prawo o stowarzyszeniach, natomiast Regulamin Zarządu Głównego (ZG), Regulamin Głównej Komisji Rewizyjnej oraz Regulamin Sądów Koleżeńskich  Polskiego Towarzystwa Tanecznego, które zostały podjęte uchwałami Walnego Zjazdu odbytego w dniu 08.04.2001 r. są niezgodne ze statutem. W związku z powyższym postanowiono skierować także w tej sprawie wniosek do sądu o uchylenie uchwały Walnego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Tanecznego, na którym przyjęto statut Polskiego Towarzystwa Tanecznego (uchwalony w dniu 17.10.1998 r. z poź. zm. z dnia 21.10.2000 r. i z dnia 10.01.2009 r.) oraz o uchylenie uchwał Walnego Zjazdu PTT odbytego w dniu 08.04.2001 r., na którym uchwalono regulaminy Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Sądów Koleżeńskich Polskiego Towarzystwa Tanecznego."Od redakcji:
Z pisma organu nadzoru wysnuć można wniosek, że przez ponad 10 lat (od kwietnia 2001 roku) Polskie Towarzystwo Taneczne działało w sprzeczności z ustawą Prawo o stowarzyszeniach oraz, że przez ten czas Zarząd Główny PTT nie uporządkował kwestii proceduralnych, co - między innymi - aktualnie odbija się na POLSKIM TAŃCU przysłowiową czkawką!

Dociekliwych odsyłamy do artykułów archiwalnych - w dziale PUBLICYSTYKA - o sporach kompetencyjnych wewnątrz PTT oraz o konflikcie, który doprowadził do podziału środowiska tanecznego w Polsce.Dziś jest
27 stycznia 2022

LUDZIE TAŃCA, SYLWETKI