PUBLICYSTYKA / 2013 / ARTYKUŁY ROKU 2013

Nowe Prezydium WDSF 2013

WDSF - General Meeting

Dodano: 2013-06-18 | 16:54:26


W weekend, 15 - 16 czerwca 2013 r. w Szanghaju (Chiny) odbył się doroczny General Meeting World DanceSport Federation.


foto: WDSF

W obradach uczestniczyli delegaci z 62. narodowych organizacji tanecznych - członków WDSF. W składzie delegacji Polski - Federacji Tańca Sportowego / Polskiego Towarzystwa Tanecznego byli Panowie Franciszek Witos - Prezes FTS i PTT, Marek Chojnacki i Robert Wota.


Uchwała ZG PTT Nr 26/2013 z dnia 25.03.2013 r.
ZG PTT deleguje Franciszka Witosa, Roberta Wotę i Marka Chojnackiego na zebrania WDSF 2013 AGM i WDSF PD 2013 w Szanghaju w dniach 15-16 czerwca 2013 r. Delegowanym ZG PTT zapewnia zwrot kosztów: koszty hotelu, pobytu wg propozycji WDSF i koszty podróży (bilety lotnicze i przejazd do hotelu).
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl”.
Głosowanie: za- 16 p- 3 w- 0Tegoroczne obrady miały charakter sprawozdawczo - wyborczy. Władze WDSF niewiele się zmieniły. Praktycznie pozostały bez zmian. Z ponownego kandydowania zrezygnowała Natasha Ambroz - dotychczasowy Drugi WicePrezydent, a w nowej kadencji w Prezydium działać będzie dwóch nowych członków - Sergio Rotaris z Włoch i Vasile Gliga z Rumunii.
Aktualny skład Prezydium WDSF na kadencję 2013 - 2017:
 • Prezydent: Carlos Freitag
 • Pierwszy WicePrezydent: Lukas Hinder
 • Sekretarz Generalny: Shawn Tay
 • Skarbnik: Tony Tilenni
 • Dyrektor Sportu: Marco Sietas
 • Drugi WicePrezydent: Michael Eichert
 • Członek: Jim Fraser
 • Członek: Heidi Goetz
 • Członek: Keiji Ukai
 • Członek: Ken Richards
 • Członek: Sergio Rotaris
 • Członek: Vasile Gliga

W lakonicznym komunikacie o obradach General Meeting w Szanghaju, zamieszczonym na stronach WDSF, brak jest jakichkolwiek informacji o podjętych uchwałach, decyzjach, planach...

Źródło: New Presidium

Dziś jest
17 maja 2022

LUDZIE TAŃCA, SYLWETKI