KLUB KIBICA / 2014 / STYCZEŃ

List otwarty

Dodano: 2014-01-11 | 10:59:26


Blisko 50. osób trenerów, sędziów, członków i działaczy PTT podpisało się pod Listem otwartym - apelem o poddanie się do dymisji Prezesa Zarządu Głównego PTT oraz rezygnacji z pełnionych funkcji członków Prezydium Zarządu Głównego.


Sygnatariusze Listu otwartego piszą - między innymi:

Nie wyrażając zgody na lekceważenie działalności organów statutowych PTT, konfliktowanie środowiska tanecznego poprzez zawieszanie par i ekspertów, ignorowanie głosów płynących od tancerzy, ich rodziców, trenerów, sędziów a także organizatorów ruchu tanecznego, sprzeciwiając się medialnej dezinformacji - zwracamy się z wezwaniem do podjęcia konstruktywnych działań naprawczych przywracających Polskiemu Towarzystwu Tanecznemu autorytet i należną rolę głównej i największej organizacji w ruchu tanecznym w Polsce.

Wzywamy Prezesa Polskiego Towarzystwa Tanecznego do natychmiastowego podania się do dymisji oraz członków Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Tanecznego do rezygnacji z pełnionych funkcji.

(...)

Brak budżetu, zastrzeżenia organu założycielskiego do nieprawidłowości w statucie i regulaminach PTT, a co za tym idzie nieprawidłowe działanie ZG PTT, niejasne zasady współpracy z FTS /przekazanie praw reprezentowania w WDSF bez woli Walnego Zjazdu PTT, finansowania FTS przez PTT, pełnienia funkcji członków prezydium ZG PTT w obu organizacjach jednocześnie/ nie napawa optymizmem co do dalszego prawidłowego funkcjonowania Polskiego Towarzystwa Tanecznego.
Coraz częściej w środowisku tanecznym mówi się o wrogim przejęciu PTT przez FTS.
Za wszystkie nieprawidłowości w statutach i regulaminach PTT odpowiadają Prezes PTT i Prezydium ZG PTT. Niewłaściwy od wielu lat dobór obsługi prawnej utrzymuje ten stan, dodatkowo obarczony dużymi kosztami.

(...)

Bezkrytyczna akceptacja przez część członków Prezydium ZG PTT wytycznych WDSF takich jak: wprowadzanie kontrowersyjnych wykładni szkoleniowych (np. nowych figur niezgodnych z charakterem tańców, zmiana priorytetów szkoleniowych i sędziowskich daleko odbiegających od wartości prezentowanych przez czołowych trenerów świata z wybitnymi osiągnięciami w rywalizacji i nauczaniu) nie daje nadziei na swobodny wybór kierunku rozwoju polskiego ruchu tanecznego.

Szczególnie naganna jest akceptacja przez niektórych członków Prezydium ZG PTT działających w świecie "teamów sędziowskich" i "trenersko-sędziowskich" oraz tzw. "politycznych campów".

kończą:

Jak najszybsze ustąpienie obecnego Prezesa PTT i rezygnacja członków Prezydium ZG PTT z pełnionych funkcji da szansę na podjęcie zdecydowanych działań naprawczych i zapobiegnie dalszej eskalacji napięcia jak również nieobliczalnemu w skutkach upadkowi wartości i autorytetów.

List sporządzono z upoważnienia trenerów, sędziów i działaczy uczestniczących w spotkaniu w Łomiankach w dniu 18 listopada 2013 r.

Pełna treść Listu otwartego - w pliku PDF.


List otwarty został opublikowany na stronie Okręgu Małopolskiego Polskiego Towarzystwa Tanecznego, a w dniu wczorajszym (piątek, 10 stycznia 2014) zamieszczono do niego link na Forum Twist Service.


P.S.

Również na Forum Twist Service pojawił się post "Kreta" (dodany: dziś, w sobotę, 11-01-2014 | 10:38) o treści: "Dymisje złożyli: Antoni Czyżyk, Robert Wota, Marek Chojnacki. 10.01.2014".

Antoni Czyżyk piastuje w Prezydium ZG PTT funkcję sekretarza, Robert Wota i Marek Chojnacki - członków prezydium.

Póki co jest to informacja nieoficjalna, którą redakcja TS weryfikuje.

Dziś jest
3 marca 2024

KLUB KIBICA