TANIEC TOWARZYSKI

Kazimierz Michlik

Kazimierz Michlik - sylwetka

Dodano: 2023-01-13 | 23:48:50


Przypadek sprawił, że został nauczycielem tańca. W styczniu 1956 r. był jednym z pierwszych uczniów legendarnego mistrza tańca - prof. Mariana Wieczystego, który w Krakowie założył pierwszą w Polsce szkołę tańca.


Dzięki zaangażowaniu i wielkiej pracy Aleksandra Skibińskiego i Mirosławy Kwatek-Hoffmann przedstawiamy sylwetkę, życiorys

Kazimierza Michlika

 • nauczyciela tańca,
 • jednego z pierwszych uczniów prof. Mariana Wieczystego,
 • zasłużonego Działacza Kultury w zakresie upowszechniania ruchu tanecznego na Opolszczyźnie,
 • współtwórcę Oddziału Wojewódzkiego Polskiego Klubu Tańca w Opolu,
 • założyciela i trenera opolskich klubów tańca,
 • międzynarodowego sędziego I kat. Federacji Stowarzyszeń i Klubów Tanecznych (FSiKT) i Polskiego Towarzystwa Tanecznego (PTT),
 • pierwszego polskiego tancerza zawodowego,
 • członka Honorowego PTT - od 2000 r.

Kazimierz Michlik - (ur. 16 lipca 1932 r. we wsi Miotek, zm. 9 listopada 2020 r. w Opolu). Od 15 lipca 1958 r. był członkiem i działaczem w Polskim Klubie Tanecznym (PKT) (leg. Nr 8), Federacji Stowarzyszeń i Klubów Tanecznych (FSiKT) oraz Polskiego Towarzystwa Tanecznego (PTT).

Delegat Opolszczyzny na zebranie w 1986 r., powołujące o/terenowy we Wrocławiu. W latach 1986-1999 Członek Okręgu Dolnośląskiego (nr legitymacji PTT -18).


Spis treści:


Początki działalności w Wojewódzkim Domu Kultury w Opolu


Do Opola przyjechał w 1945 r. z Górnego Śląska. Ojciec Karol, weteran III Powstania Śląskiego był piekarzem i chciał, żeby syn poszedł jego śladem. Kazimierz wprawdzie zdał egzamin czeladniczy na piekarza i odbył praktykę zawodową, jednak bardziej związał się z działalnością artystyczno - kulturalną. W jego rodzinie wszyscy byli bardzo muzykalni. Ojciec śpiewał i był Prezesem chóru "Lutnia", matka Helena grała w zespołach teatralnych, a siostry śpiewały w "Trio Sióstr Michlików" i często występowały w WDK. W lipcu 1952 r. na otwarciu Wojewódzkiego Domu Kultury w Opolu Kazimierz Michlik zaśpiewał w chórze, w zastępstwie chorego solisty. Choć nie był śpiewakiem, to występ był pozytywnie odebrany. Po tym występie został zaangażowany do pracy w WDK. Początkowo jako społecznik bez wynagrodzenia, a od stycznia 1953 r. do roku 1993 już na umowę o pracę. Na początku bardzo zainteresował się tworzeniem filmów i reżyserką. Nakręcił kilka filmów w Amatorskim Klubie Filmowym "Kręciołek" Opole.

Nauczyciel tańca i organizator imprez w Polskim Klubie Tanecznym


Kazimierz Michlik

Przypadek sprawił, że został nauczycielem tańca. W styczniu 1956 r. był jednym z pierwszych uczniów legendarnego mistrza tańca - prof. Mariana Wieczystego, który w Krakowie założył pierwszą w Polsce szkołę tańca. Szkolenie taneczne trwało cztery lata (w tym pół roku praktyki i pół roku teorii). Kazimierz Michlik uzyskał wówczas tytuł - nauczyciela tańca i form towarzyskich.

Pierwszy kurs tańca turniejowego I stopnia (108. uczestników), Kazimierz Michlik poprowadził w Opolu, na którym oprócz nauki tańca wprowadzał lekcje umuzykalnienia, zagadki muzyczne i formy, ułatwiające odróżnianie rytmów tańca.

Pierwszy pokazowy turniej tańca towarzyskiego zorganizował 3 czerwca 1958 r., w którym startowało 7. par z Krakowskiego Domu Kultury, a sędziom przewodniczył prof. M. Wieczysty.

We wrześniu 1958 r. rozpoczął prowadzenie kursów tańca w WDK i MDK Opole.

Klub Tańca Towarzyskiego przy WDK w Opolu, wspólnie ze swoimi tancerzami z kursów założył 29 września 1958 r. Pierwszym Prezesem Zarządu został Andrzej Babiak.

W sali OKS "ODRA" Opole 30 listopada 1958 r., zorganizował eliminacje na grudniowe Mistrzostwa Polski w TTT z udziałem 27. par z województwa opolskiego i wrocławskiego. Był to I Wojewódzki TTT, na którym po raz pierwszy startowały pary z Opolszczyzny. Na tej imprezie dała pokaz najlepsza ówcześnie polska para - Artur i Barbara Wieczysty z Krakowa.

W dniach 28-29 grudnia 1958 r., na I Mistrzostwach Polski w TTT w Krakowie w sali SKT AGH, Kazimierz Michlik w parze z Krystyną Kindla zajął VIII miejsce w kategorii nauczycieli tańca. Choć jego trzy pary klubowe pozostały w półfinale, to jednej z par, tj. Andrzejowi Babiakowi i Janinie Szwed, Zarząd Główny Polskiego Klubu Tanecznego przyznał nagrodę specjalną ?Za wzorową dyscyplinę parkietową i postawę taneczną?.

Z inicjatywy Kazimierza Michlika 16 stycznia 1959 r. nadzwyczajne walne zebranie członków KTT WDK Opole, powołało Polski Klub Taneczny, Oddział Wojewódzki w Opolu. Prezesem został Andrzej Babiak.

Kazimierz Michlik w latach 1958-1975 był nauczycielem w Młodzieżowym Domu Kultury. Z prowadzonych systemem 2-miesięcznych kursów tańców towarzyskich 18 stycznia 1959 r. powstał jeden z pierwszych w kraju - Młodzieżowy Klub Tańca Towarzyskiego. W styczniu liczył on 13. par, a już w kwietniu tego roku 8. par otrzymało klasę taneczną "D".

W maju 1959 r. zorganizował I Międzymiastowy TTT "O Puchar Karola Musioła - Przewodniczącego WRN w Opolu?, w którym wzięły udział 22. pary ze Szczecina, Zielonej Góry, Wrocławia, Oleśnicy, Raciborza, Łodzi, Katowic i Opola.

Przez cały rok 1959 Kazimierz Michlik prowadził kursy I stopnia, w których wzięły udział 572. osoby oraz II stopnia (111. osób). Przeprowadził około 30. pokazów tańca swoich par w Rybniku, Oleśnicy, Raciborzu, Brzegu, Prudniku, Szczecinie, Krakowie, Zielonej Górze, Katowicach, Legnicy, Wrocławiu i Mysłowicach.

Na początku 1960 r. ZG PKT w Krakowie powierzył Kazimierzowi Michlikowi, po raz drugi, organizację w Opolu eliminacji dla par z województwa opolskiego, wrocławskiego, zielonogórskiego i poznańskiego na II Mistrzostwa Polski, które odbyły się 13-14 lutego 1960 r. we wrocławskiej "Hali Ludowej".

Wspólnie z Jerzym Mierzwą z Kluczborka 22 listopada 1960 r. powołał Klub Tańca Towarzyskiego przy Powiatowym Domu Kultury w Oleśnie, później przemianowany na KTT "RÓŻA" Olesno.

13 listopada 1961 r. Kazimierz Michlik założył Studencki Klub Taneczny WSP Opole. W Wyższej Szkole Pedagogicznej przez następne 7 lat prowadził zajęcia taneczne, za które studenci I roku dostawali oceny w indeksie.

I Międzynarodowy TTT "Dni Opola 1962" zorganizował 22 czerwca 1962 r., w którym wzięły udział pary z Austrii, Czechosłowacji, Finlandii, Holandii, NRD, RFN, Jugosławii i Polski. Ich występy oklaskiwało blisko 4 500 widzów.

Krzewił kulturę taneczną również na kursach na Uniwersytetach Ludowych w Błotnicy Strzeleckiej i Większycach oraz klubach wiejskich: w Chróścicach, Dylakach, Gosławicach, Izbicku, Komprachcicach, Kupie, Mechnicy, Nasalach, Pokoju, Prószkowie, Tołowicach, Turawie czy Zawadzkiem.

W lipcu 1962 r. przeprowadził pierwszy obóz wypoczynkowo-szkoleniowy dla najbardziej aktywnych tancerzy w pracach na rzecz klubu.

W roku 1963 jego para Konrad i Barbara Słowikowie, jako pierwsza para z Opolszczyzny, uzyskała klasę taneczną "B".

2 czerwca 1963 r. PKT Oddział Wojewódzki w Opolu przekształcił się w Opolski Klub Tańca Towarzyskiego "PRZYJAŹŃ" pod patronatem Zarządu Okręgu Związków Zawodowych Pracowników Przemysłu Spożywczego i Cukrowniczego. Kazimierz Michlik został w nim trenerem.

W tym samym dniu na Wojewódzkich Eliminacjach Amatorskich Zespołów Związków Zawodowych w Głuchołazach Kazimierz Michlik zdobył II miejsce i puchar za choreografię w układach zbiorowych tańca towarzyskiego w Cha-Cha-Cha i Pasodoble.

W 1964 r. Walny Zjazd PKT wybrał Kazimierze Michlika na Przewodniczącego Zarządu Sekcji Nauczycieli Tańca Towarzyskiego.

18 października 1964 r. zorganizował I Mistrzostwa Opola w klasach "D", "C" i "B".

Trenowana przez Kazimierza Michlika para - Witold Mironowicz i Maria Gmytrasiewicz, 28 lutego 1965 r., jako pierwsza opolska para uzyskała klasę taneczną "A".

16 czerwca 1965 r. na "Toropolu" w Opolu zorganizował Mistrzostwa Polski PKT dla par klas "A"+"M" oraz "B". Jego para Konrad i Barbara Słowikowie zdobyli Wicemistrzostwo Polski w klasie "B", a druga para Witold Mironowicz i Maria Gmytrasiewicz zajęła IV miejsce w kl. "A".

Wspólnie z Jerzym Mierzwą, 18 czerwca 1966 r., zorganizowali - Drużynowy Międzynarodowy TTT w ramach "Dni Olesna", w którym wzięły udział pary z Austrii, NRD, Czechosłowacji, Olesna i Opola.

Tancerz w kategorii Nauczycieli Tańca

W latach 1958 ? 1963 w parze z Krystyną Kindla wziął udział w turniejach, w kategorii "nauczycieli tańca":
 • 04.08.1958 r. - Kraków - I Krajowy Turniej Nauczycieli Tańca - 2. miejsce kl. C
 • 27-28.12.1958 r. - Kraków - I Ogólnopolski TTT (I Mistrzostwa Polski) - 7 miejsce kl. C
 • 07.02.1960 r. - Zielona Góra - Międzyklubowy Turniej Tańca - 3. miejsce kl. C
 • 13.03.1960 r. - Wrocław - I Ogólnopolski TTT (II Mistrzostwa Polski ) - ? finału kl. C
 • 03.06.1960 r. - Poznań - Międzymiastowy Turniej Tańca - 5. miejsce kl. C
 • 09.11.1963 r. - Kraków - Turniej Tańca Nauczycieli - 5. miejsce kl. B

Tancerz zawodowyKazimierz Michlik i Maria Teresa Nitecka
foto: archiwum Okręgu Opolskiego PTT

W roku 1965 Kazimierz Michlik, wspólnie z Marią Teresą Nitecką (byłą Wicemistrzynią Polski), postanowili uczestniczyć w profesjonalnym ruchu tanecznym. Przez wiele lat byli jedyną polską parą zawodową. Wielokrotnie z sukcesami występowali za granicą. Byli pierwszą parą z Europy Wschodniej, dopuszczoną do imprez zawodowców na Zachodzie.

Przez 9. lat tanecznym krokiem przemierzyli turniejowe parkiety. Wystąpili w 49. turniejach na całym świecie.

Najważniejsze z nich to:

 • 25.11.1967 - Hillegom (Holandia) - Mistrzostwa Europy LA - 10. miejsce
 • 14.05.1968 - Londyn (Anglia) - Mistrzostwa Świata LA - 1/4 finału
 • 29.03.1969 - Drezno (NRD) - Turniej Nauczycieli TT z Krajów Demokracji Ludowej - 2. miejsce
 • 28.06.1969 - Zurich (Szwajcaria) - Mistrzostwa Europy LA - 13. miejsce
 • 09.11.1969 - Opole (Polska) - Międzynarodowy Turniej Nauczycieli z KDL LA - 1. miejsce
 • 20-21.03.1970 - Pirna (NRD) - Międzynarodowy Turniej Nauczycieli TT - 3. miejsce
 • 29.05.1970 - Londyn (Anglia) - Mistrzostwa Świata - 1/4 finału
 • 23.07.1970 - Szarras (Węgry) - Turniej Nauczycieli TT z Krajów Demokracji Ludowej - 2. miejsce
 • 22.08.1970 - Bad Kissingen (RFN) - Międzynarodowy Turniej Nauczycieli TT LA - 1. miejsce
 • 23.10.1970 - Sindelfingen (RFN) - Puchar Europy LA - 6. miejsce
 • 12.11.1970 - Londyn (Anglia) - Mistrzostwa Europy LA - 11. miejsce
 • 30.12.1970 - Bad Harzburg (RFN) - Międzynarodowy Turniej Nauczycieli TT ST - 3. miejsce
 • 19.03.1971 - Drezno (NRD) - Międzynarodowy TTT "Zwinger" - 2. miejsce
 • 20.03.1971 - Riesa (NRD) - Międzynarodowy Turniej Nauczycieli TT - 1. miejsce
 • 08.04.1971 - Mainz (RFN) - Międzynarodowy Turniej Nauczycieli TT - 3. miejsce
 • 10.04.1971 - Mainz (RFN) - Puchar Świata - 12. miejsce
 • 28.05.1971 - Bad Kissingen (RFN) - Mistrzostwa RFN Południe ST - 3. miejsce
 • 05.06.1971 - Zurich (Szwajcaria) - Mistrzostwa Europy ST - 1/2 finału
 • 27.06.1971 - Bischofwerde (NRD) - Międzynarodowy Turniej Nauczycieli TT LA - 3. miejsce
 • 30.10.1971 - Neuss (RFN) - Mistrzostwa Europy LA - 1/2 finału
 • 27.11.1971 - Berlin Zach. (RFN) - Mistrzostwa Świata LA - 1/4 finał
 • 04.01.1972 - Opole (Polska) - Międzynarodowy Turniej Nauczycieli TT LA - 5. miejsce
 • 01.04.1972 - Mainz (RFN) - Puchar Świata - 9. miejsce
 • 24.02.1973- Gutersloh (RFN) - Międzynarodowy TTT o Nagrodę Miasta - 3. miejsce
 • 29.03.1973 - Monachium (RFN) - Puchar Świata - 9. miejsce
 • 27-28.10.1973 - Nowy Jork (USA) - Mistrzostwa Świata - 1/2 finału.

Kazimierz Michlik i Maria Teresa Nitecka

Kazimierz Michlik i Maria Teresa Nitecka
foto: archiwum Okręgu Opolskiego PTT

Federacja Stowarzyszeń i Klubów Tanecznych w Polsce

19 listopada 1967 r. nastąpiła likwidacja Polskiego Klubu Tanecznego Oddział Wojewódzki w Opolu. Kazimierz Michlik wspólnie z innymi działaczami powołał w strukturach FSiKT (Federacji Stowarzyszeń i Klubów Tanecznych w Polsce z siedzibą w Krakowie) - Stowarzyszenie OPOLSKI ZWIĄZEK TANECZNY.

28 maja 1967 r. w Opolskim Amfiteatrze Kazimierz Michlik wystawił Widowisko Taneczne z udziałem 24. par w tanecznych układach zbiorowych.

W październiku 1967 r. przeniosła się do Opola Maria Teresa Nitecka, z którą Kazimierz Michlik założył kluby tańca:
 • 27 stycznia 1968 r. ? Amatorski Klub Tańca "TANGO" przy BDK w Brzegu,
 • 2 marca 1968 r. - Amatorski Klub Tańca Towarzyskiego "PABATI" w Głubczycach.

Jego aktywna działalność taneczna powodowała, że żadna duża impreza w Opolu, nie mogła się obyć bez pokazów tańca towarzyskiego. Podczas Centralnych Dożynek w latach 1970-tych, na stadionie "Odry" Opole stworzył choreografie Cha-cha-cha i Pasodoble na 360. par.
Wielokrotnie też organizował pokazy układów zbiorowych w opolskim Amfiteatrze.

W tym okresie Kazimierz Michlik zorganizował w opolskiej Hali Sportowo-Widowiskowej dwa turnieje zawodowców:
 • 9 listopada 1969 r. - Międzynarodowy TT Zawodowych Par z krajów Demokracji Ludowej,
 • 4 stycznia 1972 r. - Międzynarodowy TTT, gdzie wystąpiło 13. par zawodowych z Węgier, Niemiec, Japonii, Anglii, Finlandii, Belgii i Szwecji.

We wrześniu 1972 r. wspólnie z Marią Teresą Nitecką powołał i trenował Zespół Nowoczesnych Form Tanecznych "Aligator" Opole.

Szkoła Tańca CONRADI w Dortmundzie

W 1973 r., po zakończeniu kariery tanecznej i rozstaniu się z partnerką, Kazimierz Michlik otrzymał stypendium szkoleniowe z Ministerstwa Kultury i Sztuki, które pozwoliło mu 1 stycznia 1974 r. rozpocząć pracę w Szkole Tańca "Conradi" w Dortmundzie (RFN). Tam intensywnie się dokształcał. Został autorytetem w dziedzinie tańca dla seniorów, grup tanecznych i tańca na wózkach.

W "Stanie wojennym" w Polsce wraz z kolegami z "Conradi" wspierał rodaków, organizując paczki żywnościowe i dary, które wysyłano do kościołów we Wrocławiu i Opolu. Kazimierz Michlik w Niemczech przepracował 10 lat. W Dortmundzie chciano go zatrzymać na stałe, proponując nawet tytuł Honorowego Obywatela miasta, jednak w grudniu 1983 r. wrócił do ukochanego Opola.

Początki pracy w Polskim Towarzystwie Tanecznym

W okresie od 1 stycznia 1984 r. do 29 czerwca 1986 r. Kazimierz Michlik został zaangażowany przez Opolski Związek Taneczny, jako trener ? koordynator. Zajmował się szkoleniem kadry instruktorskiej Opolszczyzny. Trenował pary turniejowe i służył pomocą merytoryczną w rozwoju tańca na terenie województwa opolskiego.

W czerwcu 1984 r., dzięki jego staraniom i Prezesa Wojciecha Zembatego, Opolski Związek Taneczny uzyskał do remontu, od władz Opola, budynek Starej Rzeźni przy ul. Reymonta, w którym miała działać przyszła Szkoła Tańca. Uroczyste otwarcie sali tanecznej Szkoły Tańca odbyło się 20 grudnia 1984 r.

22 maja 1986 r. Kazimierz Michlik był delegatem Opolszczyzny i członkiem założycielem Okręgu Terenowego Polskiego Towarzystwa Tanecznego we Wrocławiu.

W latach 1986-1999 był aktywnym działaczem Okręgu Dolnośląskiego PTT (nr legitymacji -18).

Szkoleniowiec

W latach 1986-1990 był Członkiem Komisji ds. Szkoleń przy ZG PTT.

W dniach 6-16 lipca 1987 r. w Skarżysku-Kamiennej prowadził ogólnopolskie szkolenie PTT dla instruktorów kursów tańca towarzyskiego.

Kazimierz Michlik na własny koszt szkolił się w NRD, NRF, Anglii, Szwajcarii i na Węgrzech, pokonując dalekie trasy swoim niezawodnym Trabantem. Zaczął organizować ogólnopolskie szkolenia nie tylko w Opolu, ale także w Szczecinie, Bydgoszczy, Kielcach, Rzeszowie, Krakowie i Warszawie. Obejmowały one metodykę nauczania poszczególnych tańców, a także muzykalność, sędziowanie par i formacji tanecznych, tańca na wózkach, organizację turniejów.

Wyszkolił ogromne rzesze instruktorów, trenerów oraz par turniejowych. Jego wychowankami byli znani później trenerzy i sędziowie PTT: Andrzej Jakubowski, Leonard Czarko-Wasiutycz, Andrzej Zbroja, Ryszard Piasta.

Kazimierz Michlik i Maria Teresa Nitecka

Kazimierz Michlik i Maria Teresa Nitecka
foto: archiwum Okręgu Opolskiego PTT

Sędzia I kategorii PTT i zawodowców


Jako sędzia I kat. FSiKT i PTT uczestniczył w komisjach sędziowskich na najważniejszych imprezach tanecznych. Były to m.in.:
 • Mistrzostwa Polski Dorosłych - 1984, 1986, 1991, 1996, 1997
 • Mistrzostwa Polski w 10 Tańcach -1988, 1990, 2003
 • Mistrzostwa Polski Formacji - 1989 - 1991,1993,1995,1997 - 2004, 2006, 2011
 • Akademickie Mistrzostwa Polski - 1984, 1985, 1998, 2011
 • Drużynowe Mistrzostwa Polski - 1984, 1987
 • Mistrzostwa Polski Youth i Junior - 1986, 1988, 1998, 1999, 2001
 • Mistrzostwa Polski Dzieci - 2011
 • Mistrzostwa Okręgu Dolnośląskiego - 1998, 1999, 2007, 2009
 • Mistrzostwa Polski Południowej - 2009
 • Mistrzostwa Polski w Show Dance - 1995
 • Mistrzostwa Polski Rock & Roll - 1986
4 maja 1985 r. w Dortmundzie (RFN) zasiadał w komisji sędziowskiej Mistrzostw Świata Zawodowców w stylu Standardowym.
Był Sędzią Głównym na I Mistrzostwach Polski Par Zawodowych w 1992 r. oraz w drugich Mistrzostwach w 1993 r.

Ogółem sędziował w 710. turniejach tańca, w 148. miastach, w Polsce, w NRD, w RFN, w Czechosłowacji, w Czechach, na Węgrzech, w Moskwie. (Książeczki sędziowskie o numerach: 146/84, 146.II/88, 249/93 (IV), 249/IV/96, 249/V/99, 249/VI/2007).

W latach 1998-2000 był Członkiem Komisji ds. Sędziów przy Zarządzie Głównym PTT. W tym okresie szkolił sędziów PTT oraz zasiadał w Komisjach Egzaminacyjnych na wszystkie kategorie sędziowskie.

Szkoła Tańca MICHLIK


Od 30 czerwca 1986 do 30 czerwca 1987 r. oraz od 17 lutego 1988 r. do 1 stycznia 1993 r. ponownie pracował z młodzieżą w Wojewódzkim Domu Kultury w Opolu.

1 maja 1992 r. założył Szkołę Tańca MICHLIK Kazimierz, w której od 1 września 1992 r. zajmował się nauczaniem tańca amatorów, którym wpajał swoją dewizę: "Trzymać się prosto, elegancko się poruszać, a przede wszystkim zadbać o dobry humor".

Zawsze twierdził, że dwie muzy muszą iść pod rękę: Terpsychora (od choreografii) i Melpomena (od muzyki), inaczej nic z tańca nie będzie.

Po przejściu w 1997 r. na emeryturę postanowił rozruszać seniorów. Tak powstały nowatorskie zajęcia taneczne "Rehabilitacja poprzez taniec". Od roku 2000 był nauczycielem seniorów w Opolskim Domu Dziennego Pobytu "Magda ? Maria". Jego osobowość i pasja, z jaką prowadził zajęcia sprawiały, że seniorzy chętnie zgłębiali tajniki tańca towarzyskiego, a swoje umiejętności prezentowali występując w grupach tanecznych "Ale Baby", "Fart" czy "Relaks".

Równolegle, od roku 2005, pod kuratelą Opolskiego Okręgu Polskiego Związku Niewidomych, prowadził kurs tańca dla 30-osobowej grupy niewidzących.

Ostatnie zajęcia prowadził mając ponad 80 lat.

Kazimierz Michlik

Odznaczenia i wyróżnienia


Za swoją działalność otrzymał następujące wyróżnienia:
 • 1968 - Odznaka Ministra Kultury i Sztuki w Warszawie - Zasłużony Działacz Kultury.
 • 1978 - Dyplom Honorowy MKiS w Warszawie - Za osiągnięcia w upowszechnianiu kultury.
 • 1985 - Dyplom Prezydenta Miasta Opola - Za aktywną działalność zawodową i społeczną oraz osiągnięcia w upowszechnianiu kultury w mieście Opolu.
 • 1984 - Złota Odznaka Honorowa FSiKT w Krakowie
 • 1993 - Dyplom Uznania O/Dolnośląskiego PTT - Za 35-lecie działalności w Amatorskim oraz Zawodowym Ruchu Tanecznym i 35-lecie pracy instruktorskiej.
 • 2000 - Tytuł Honorowego Prezesa Okręgu Opolskiego PTT.
 • 2002 - Złota Odznaka O/Dolnośląskiego PTT - Za działalność na rzecz ART.
 • 2006 - Złoty Medal z okazji 50-lecia PTT w Krakowie.
 • 2016 - Złota Odznaka 60-lecia PTT - Za szczególne zasługi i osiągnięcia w zakresie upowszechniania ruchu tanecznego w Polsce.

Uchwałą WZS-W nr 1/2000 z 21 października 2000 r. Walny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy PTT nadał mu godność CZŁONKA HONOROWEGO PTT.


Kazimierz Michlik zmarł 9 listopada 2020 r. w Opolu.
Spoczął w grobie na cmentarzu Opole - Półwieś, przy ul. Cmentarnej (Sektor 6. Aleja Róż, rząd 2., nr 22-23).


Opracowanie - styczeń 2023 r.:
 • Aleksander Skibiński
 • Mirosława Kwatek-Hoffmann
Źródło: Archiwum Okręgu Opolskiego PTT


Kazimierz Michlik na TwistService.PL:

Dziś jest
21 lipca 2024

KLUB KIBICA