PUBLICYSTYKA / 2013 / ARTYKUŁY ROKU 2013

Janusz Biały przeciwko ZG PTT

Dodano: 2013-05-24 | 14:44:30


Na posiedzeniu w Krakowie, w dniu 22 maja 2013 roku, Główny Sąd Koleżeński PTT orzekł w sprawie Janusza Białego przeciwko Zarządowi Głównemu PTT, że uchwały ZG PTT Nr 33 - 58/2013 są nieważne.


Za stroną Okręgu Małopolskiego PTT publikujemy orzeczenie Głównego Sądu Koleżeńskiego Polskiego Towarzystwa Tanecznego I instancji w składzie:
  • przewodniczący - Stanisław Smoroń
  • protokolant - Małgorzata Szyda
  • członek - Waldemar Wielgosz,
który na posiedzeniu w Krakowie, w dniu 22 maja 2013 roku, w sprawie Janusz Biały przeciwko Zarządowi Głównemu PTT, reprezentowanemu przez Prezesa ZG Franciszka Witosa o uchylenie uchwał ZG PTT Nr 33-58/2013, po przeanalizowaniu sprawy i wysłuchaniu strony skarżącej, orzeka:

Uchwały ZG PTT Nr 33-58/2013 zostały podjęte z naruszeniem ustaw:

Prawo o stowarzyszeniach - (art. 6 pkt 1)
1. Tworzenie stowarzyszeń przyjmujących zasadę bezwzględnego posłuszeństwa ich członków wobec wobec władz stowarzyszenia jest zakazane.
2. Nikogo nie wolno zmuszać do udziału w stowarzyszeniu lub ograniczać jego prawa do wystąpienia ze stowarzyszenia. Nikt nie może ponosić ujemnych następstw z powodu przynależności do stowarzyszenia albo pozostawania poza nim.
Statut PTT - (rozdz. III, art. 6, pkt 1)
Członek Towarzystwa ma prawa: (podpunkt 7) przynależeć do innych stowarzyszeń krajowych, zagranicznych i międzynarodowych, o podobnym profilu działalności.
( ... )
oraz przekroczeniem kompetencji Zarządu Głównego i naruszeniem statutowych kompetencji Sądu Koleżeńskiego.

Główny Sąd Koleżeński orzeka, że uchwały 33-58/2013 z dnia 20.04.2013 r. są nieważne i orzeka zadośćuczynienie w formie przeprosin zamieszczonych na stronie głównej PTT www.taniec.pl w terminie 3 dni od daty otrzymania.

( ... )Aktualizacja: 26 czerwca 2013 roku:

Ciąg dalszy tej sprawy ma miejsce, o czym piszemy w artykule: GSK orzeka na niekorzyść ZG PTT


Komentarze: 13 Ostatnio dodany: 2013-07-03 | 10:20

Dziś jest
7 października 2022

LUDZIE TAŃCA, SYLWETKI