PUBLICYSTYKA / 2010 / I PÓŁROCZE

Obradowały Walne Zjazdy PTT

Dodano: 2010-05-16 | 21:00:00


Dziś (16.V.2010) w Ośrodku Kultury FORMA, przy ulicy Żuławskiego 4-6 w Warszawie obradowały Walny Sprawozdawczy i Nadzwyczajny Zjazdy PTT.


Wcześniej zwołane na 11 kwietnia br. Zjazdy zostały przełożone na dzisiejszy termin, w związku z Tragedią Smoleńską z 10 kwietnia 2010.

Porządek obrad Walnego Sprawozdawczego Zjazdu PTT obejmował - między innymi - przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Głównego, w tym:
 1. sprawozdania z działalności bieżącej:
  • sprawozdanie Prezesa ZG PTT
  • sprawozdania Prezesów Okręgów PTT
  • sprawozdania Przewodniczących Komisji powołanych przez ZG PTT
 2. sprawozdania z podjętych działań perspektywicznych
 3. sprawozdanie finansowe.

Natomiast Nadzwyczajny Zjazd PTT zajmował się dokonaniem zmian w Statucie PTT w zakresie:

 1. uzupełnienia kompetencji Sądu Koleżeńskiego w Okręgach,
 2. doprecyzowania sposobu reprezentacji stowarzyszenia.

Twist Service, wypełniając swoją misję informacyjną oraz wychodząc naprzeciw oczekiwaniom środowiska tanecznego, wystąpił do Prezydium Zarządu PTT z wnioskiem o udzielenie akredytacji na Zjazdy. Odpowiedź otrzymaliśmy z biura PTT podpisaną przez Panią Justynę Śmiech (z upoważnienia Prezesa ZG PTT Pana Franciszka Witosa):

Co do zapytania o udzielenie akredytacji informuję, że - mając na uwadze, iż akredytacja jest prawem organizatora do zaproszenia dziennikarzy na imprezę lub inne wydarzenie istotne dla organizatora - Prezydium ZG PTT nie rozpatruje możliwości wysyłania takich zaproszeń w związku z organizacją Walnych Zjazdów PTT 2010.

Co prawda zostaliśmy poinformowani, "że PTT z przyjemnością udzieli informacji dotyczących Walnych Zjazdów PTT 2010." oraz, że: "Konkretne pytania należy kierować do Sekretarza PTT Pana Waldemara Ziomka.", ale nie jest to tożsame z relacjonowaniem przebiegu Walnych Zjazdów na bieżąco.

Tak więc do czasu oficjalnego ogłoszenia podjętych przez Walne Zjazdy uchwał i ewentualnego sprawozdania - pozostaniemy w sferze domysłów, potęgowanej "szeptaną" komunikacją.

Dziś jest
7 sierpnia 2022

LUDZIE TAŃCA, SYLWETKI