PUBLICYSTYKA / 2010 / I PÓŁROCZE

Polskie Towarzystwo Taneczne

Walny Sprawozdawczy i Nadzwyczajny Zjazd PTT

Dodano: 2010-02-09 | 22:21:14


Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Tanecznego na dzień 11 kwietnia 2010 roku zwołuje Walny Zjazd Sprawozdawczy PTT i Nadzwyczajny Walny Zjazd PTT.


Informacja o zwołaniu powyższych zjazdów ukazała na stronie internetowej Polskiego Towarzystwa Tanecznego (taniec.pl) w dniu 9 lutego 2010 roku, zaś decyzja o ich zwołaniu została podjęta w dniu 15 stycznia 2010 roku przez Zarząd Główny PTT uchwałą nr 9/2010.

Zjazd odbędzie się w Warszawie przy ul. Żuławskiego nr 4-6 w Ośrodku Kultury FORMA.

Porządek obrad Walnego Sprawozdawczego Zjazdu PTT obejmuje - między innymi - przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Głównego, w tym:
 1. sprawozdania z działalności bieżącej:
  • sprawozdanie Prezesa ZG PTT
  • sprawozdania Prezesów Okręgów PTT
  • sprawozdania Przewodniczących Komisji powołanych przez ZG PTT
 2. sprawozdania z podjętych działań perspektywicznych
 3. sprawozdanie finansowe.

Natomiast Nadzwyczajny Walny Zjazd PTT obradował będzie nad jednym punktem:
 1. wprowadzenie zmian do statutu PTT zgodnie z otrzymanym nakazem sądowym.

Delegaci na oba Zjazdy debatować będą również nad "Podjęciem Uchwał programowych", których założenia poznamy zapewne nie wcześniej niż po 30 marca br., kiedy to w siedzibie PTT w Krakowie zostaną udostępnione projekty założeń programowych i budżetowych Towarzystwa oraz materiały sprawozdawcze.


Aktualizacja: 11 lutego 2010 23:11

Redakcja Twist Service informuje, że wystosowaliśmy do Prezesa PTT Pana Franciszka Witosa prośbę o udzielenie informacji w związku ze zwołanymi na 11 kwietnia br. Walnymi Zjazdami PTT.

Odnośnie Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu PTT, zadaliśmy pytania:
 1. jakiego rodzaju zmiany w statucie PTT nakazał sąd?
 2. jaki jest to sąd - rejestrowy, cywilny, czy inny?
 3. jakiego rodzaju działania, czynności, wnioski PTT były przedmiotem rozpatrywania przez sąd, które skutkują koniecznością zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu PTT?
Ponadto spytaliśmy:
 • jakie projekty uchwał programowych będą przedmiotem debaty delegatów na w/w Zjazdy PTT?
 • czy w obradach obu Walnych Zjazdów mogą uczestniczyć w charakterze obserwatorów członkowie zwyczajni i wspierający PTT – nie będący delegatami na Zjazd, przedstawiciele mediów, osoby zainteresowane działalnością PTT nie będące jego członkami?

W odpowiedzi Pan Prezes Franciszek Witos, poinformował redakcję Twist Service, że udzieli odpowiedzi na nasze zapytania około 18 - 19 lutego 2010 roku.

Dziś jest
7 sierpnia 2022

LUDZIE TAŃCA, SYLWETKI