NEWSY

Polskie Towarzystwo Taneczne

Nadzwyczajny Walny Zjazd PTT

Dodano: 2013-08-01 | 22:15:52


Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Tanecznego zwołuje na dzień 6 września 2013 roku Nadzwyczajny Walny Zjazd w sprawie wprowadzenia działań naprawczych, zgodnie z wezwaniem wystosowanym przez organ nadzoru tj.: Prezydenta m. Krakowa.


Poniżej publikujemy - za stroną taniec.pl - komunikat o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu PTT wraz z porządkiem obrad.


Data publikacji: 01.08.2013 08:40, AC

Uchwała ZG PTT Nr 93/2013 z dn. 29.07.2013 r.

ZG PTT na podstawie art. 8, pkt. 5 Statutu Polskiego Towarzystwa Tanecznego zwołuje na dzień 6 września 2013 r. w Paprotni Teresinie, godz. 16.00 (I termin), godz. 16:30 (II termin) Nadzwyczajny Walny Zjazd w sprawie wprowadzenia działań naprawczych, zgodnie z wezwaniem wystosowanym przez organ nadzoru tj.: Prezydenta m. Krakowa.

Miejsce zjazdu: Paprotnia Teresin, Hotel "Kuźnia Napoleońska", ul. Sochaczewska 5


Porządek obrad:

 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu.
 2. Wybór Przewodniczącego Zjazdu.
 3. Wybór Prezydium Zjazdu.
 4. Wybór Komisji Mandatowej.
 5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Wybór Komisji Skrutacyjno - Wyborczej
 7. Stwierdzenie prawomocności Zjazdu.
 8. Zatwierdzenie porządku obrad.
 9. Przedstawienie stanowiska organu nadzoru tj.: Prezydenta m. Krakowa – wezwanie do podjęcia działań naprawczych.
 10. Zmiany w Statucie PTT
  1. przedstawienie projektu zmian w Statucie PTT,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie Uchwały dot. zmian w Statucie
 11. Regulamin Sądów Koleżeńskich PTT, Regulamin Komisji Rewizyjnych PTT i Regulamin Zarządu Głównego PTT
  1. przedstawienie projektu Regulaminów,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie Uchwał dot. przyjęcia Regulaminów.
 12. Ocena działalności Głównego Sadu Koleżeńskiego
  1. analiza kompetencji władz krajowych Towarzystwa określonych w Statucie PTT  wykonana przez Prezydium ZG PTT (z dnia 06-07-2013)
  2. zestawienie orzeczeń i postanowień podjętych przez GSK PTT,
  3. stanowiska Prezydium ZG PTT i GSK PTT (z dnia 06-07-2013, 15-07-2013 i 18-07-2013),
  4. stanowisko organu nadzoru tj.: Prezydenta m. Krakowa w sprawie wielokrotnego przekroczenia Statutu przez Główny Sąd Koleżeński (z dnia 24-07-2013),
  5. sprawozdanie Głównego Sądu Koleżeńskiego,
  6. dyskusja,
  7. podjęcie Uchwały oceniającej działania GSK PTT,
  8. odwołanie Głównego Sądu Koleżeńskiego,
  9. wybór Głównego Sądu Koleżeńskiego.
 13. Uchwały i wnioski.
 14. Zakończenie Walnego Zjazdu.Dziś jest
7 października 2022