NEWSY

Sąd orzeka ... Zarząd ripostuje ...

Dodano: 2013-07-05 | 09:23:31


W czwartek, 4 lipca 2013 roku, na oficjalnej stronie Polskiego Towarzystwa Tanecznego pojawiła się "Informacja dot. orzeczenia GSK PTT" syngowana przez Prezesa PTT Pana Franciszka Witosa.


Poniżej, przytaczamy tę informację w całości:


Data publikacji: 04.07.2013 09:04, AC

Członkowie PTT,

Informuję, że wydane w ostatnim czasie orzeczenia Głównego Sądu koleżeńskiego PTT, dotyczące treści Uchwał ZG PTT oraz Prezesa ZG PTT są nieprawomocne, ponieważ zgodnie z przysługującym stronie prawem trwa procedura odwoławcza na skutek zaskarżenia przez Prezesa ZG PTT wszystkich orzeczeń. Tym samym na tym etapie nie podlegają wykonaniu.

Biorąc pod uwagę zaistniałą sytuację zwołane zostało w dniu 6 lipca 2013 roku zebranie Prezydium ZG PTT, które zajmie stosowne stanowisko w tej sprawie.

Franciszek Witos
Prezes ZG PTT


Dziś jest
7 października 2022